AFE Firmware Polityka prywatności

Informacje dotyczące prywatności

Na tej stronie znajdziesz informacje dotyczące gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach oprogramowania AFE Fimware

Czy gromadzone są jakiekolwiek dane osobowe użytkowników oprogramowania AFE Firmware?

Nie. Nie gromadzone są, żadne dane osobowe użytkowników oprogramowania AFE Firmware w tym identyfikatory internetowe, jak np.: adres IP

Czy gromadzone są jakiekolwiek dane dotyczące oprogramowania AFE Firmware.

Tak. Po zainstalowaniu oprogramowania, zapisywane są w bazie danych autora oprogramowania AFE Firmware dane nieosobowe, takie jak:

  • Typ zainstalowanego AFE Firmware
  • Wersja zainstalowanego AFE Firmware
  • Data instalacji
  • Data aktualizacji oprogramowania do innej  wersji
  • Kraj oraz miejscowośc, w którym AFE Firmware został zainstalowany
  • Numer seryjny oprogramowania

Czy gromadzone dane umożliwiają identyfikację bezpośrednio lub pośrednio użytkownika oprogramowania AFE Firmware?

Nie. Nie ma możliwości, jakiekolwiek identyfikacji użytkownika na podstawie informacji wymienionych powyżej.

Czy gromadzone są jakikolwiek dane dotyczące konfiguracją urządzenia z oprogramowaniem AFE Firmware?

Nie. Dane konfiguracji urządzenia z zainstalowanym oprogramowanie AFE Firmware są przechowywane jedynie w pamięci urządzenia.

Do czego wykorzystywane są gromadzone dane?

Autor oprogramowania zbiera informacje o typie oraz wersji oprogramowania na potrzeby uzyskania odpowiedzi na pytania

  • jakie wersje oprogramowania są instalowane oraz używane
  • kiedy oprogramowanie zostało zainstalowane lub zaktualizowane do innej wersji

Czy gromadzone dane są udostępniane?

Zagregowanie dane statystyczne o zainstalowanych typach i wersjach oprogramowania AFE Firmware mogą zostać publicznie udostępnione na stronie: https://www.smartnydom.pl

Udostępnione dane nie pozwalają na identyfikację użytkownika oprogramowania AFE Firmware.


Kod źródłowy oprogramowania AFE Firmware jest dostępny publicznie w GitHub

  • https://github.com/tschaban/AFE-Firmware