AFE Firmware: konfiguracja openHAB: kanały (channels)

 • Poniżej uzupełniam opis konfiguracji MQTT Bidning 2.x dla openHAB
 • Opis zawiera konfigurację wszystkich Channels w ramach poszczególnych możliwości AFE Firmware przez Paper UI
 • Poniżej są wprowadzone wartości jakie trzeba wprowadzić w konfiguracji Channels dla Things
 • Jak konfiguruje się Channel w Thing w ramach Paper UI jest tutaj: punkt Dodawanie nowet Thing
 • Lektura uzupełniająca jeśli: Thing, Channel, Item jest czarną magią

Kanały dla wszystkich wersji AFE Firmware

 • /mqttTopic/ – użyty poniżej jest zdefiniowany w AFE Firmware w konfiguracji MQTT Brokera
Urządzenie jest podłączone / rozłączone do/z MQTT Brokera
Channel TypeOn/Off Switch
MQTT State topic/mqttTopic/state
MQTT Command topic
Incomming value transformation
Outgoing value transformation
On/Open valueconnected
Off/Closed valuedisconnected
Uruchamianie panelu konfiguracyjnego
Channel TypeOn/Off Switch
MQTT State topic
MQTT Command topic/mqttTopic/cmd
Incomming value transformation
Outgoing value transformation
On/Open valueconfigurationMode
Off/Closed valueconfigurationMode
Reboot urządzenia
Channel TypeOn/Off Switch
MQTT State topic
MQTT Command topic/mqttTopic/cmd
Incomming value transformation
Outgoing value transformation
On/Open valuereboot
Off/Closed valuereboot
Włączenie / Wyłączenie Domoticz API
Channel TypeOn/Off Switch
MQTT State topic
MQTT Command topic/mqttTopic/configuration/api/domoticz/state
Incomming value transformation
Outgoing value transformation
On/Open valueon
Off/Closed valueoff
Włączenie / Wyłączenie HTTP API
Channel TypeOn/Off Switch
MQTT State topic
MQTT Command topic/mqttTopic/configuration/api/domoticz/state
Incomming value transformation
Outgoing value transformation
On/Open valueon
Off/Closed valueoff

Kanały sterowania przekaźnikiem

 • /mqttTopic/ – użyty poniżej jest zdefiniowany w AFE Firmware w konfiguracji MQTT Brokera
 • /switch/ – nazwa przekaźnika zdefiniowana w konfiguracji przekaźnika
Włącz / Wyłącz przekaźnik
Channel TypeOn/Off Switch
MQTT State topic/mqttTopic/switch/state
MQTT Command topic/mqttTopic/switch/cmd
Incomming value transformation
Outgoing value transformation
On/Open valueon
Off/Closed valueoff
Przełączanie przekaźnika na stan przeciwny do aktualnego
Channel TypeOn/Off Switch
MQTT State topic/mqttTopic/switch/state
MQTT Command topic/mqttTopic/switch/cmd
Incomming value transformation
Outgoing value transformation
On/Open valuetoggle
Off/Closed valuetoggle
Pobierz w jakim stanie jest przekaźnika
Channel TypeOn/Off Switch
MQTT State topic
MQTT Command topic/mqttTopic/switch/cmd
Incomming value transformation
Outgoing value transformation
On/Open valueget
Off/Closed valueget
Komenda wysyłana przez AFE Firmware w celu pobrania wartości przekaźnika w systemie do automatyki.
 • wymaga napisania reguły, aby obsługiwać takie żądanie z AFE Firmware
Channel TypeOn/Off Switch
MQTT State topic/mqttTopic/switch/get
MQTT Command topic
Incomming value transformation
Outgoing value transformation
On/Open valuedefaultState
Off/Closed value

Kanały czujnika temperatury DS18B20

Temperatura
Channel TypeNumber value
MQTT State topic/mqttTopic/temperature
MQTT Command topic
Incomming value transformation
Outgoing value transformation
On/Open value
Off/Closed value
Pobierz Temperaturę
Channel TypeOn/Off Switch
MQTT State topic
MQTT Command topic/mqttTopic/cmd
Incomming value transformation
Outgoing value transformation
On/Open valuegetTemperature
Off/Closed valuegetTemperature

Kanały czujnika temperatury oraz wilgotności DH11, DH21, DH22

Temperatura
Channel TypeNumber value
MQTT State topic/mqttTopic/temperature
MQTT Command topic
Incomming value transformation
Outgoing value transformation
On/Open value
Off/Closed value
Pobierz Temperaturę
Channel TypeOn/Off Switch
MQTT State topic
MQTT Command topic/mqttTopic/cmd
Incomming value transformation
Outgoing value transformation
On/Open valuegetTemperature
Off/Closed valuegetTemperature
Wilgotność
Channel TypeNumber value
MQTT State topic/mqttTopic/humidity
MQTT Command topic
Incomming value transformation
Outgoing value transformation
On/Open value
Off/Closed value
Pobierz Wilgotność
Channel TypeOn/Off Switch
MQTT State topic
MQTT Command topic/mqttTopic/cmd
Incomming value transformation
Outgoing value transformation
On/Open valuegetHumidity
Off/Closed valuegetHumidity
HeatIndex
Channel TypeNumber value
MQTT State topic/mqttTopic/heatIndex
MQTT Command topic
Incomming value transformation
Outgoing value transformation
On/Open value
Off/Closed value
Pobierz HeatIndex
Channel TypeOn/Off Switch
MQTT State topic
MQTT Command topic/mqttTopic/cmd
Incomming value transformation
Outgoing value transformation
On/Open valuegetHeatIndex
Off/Closed valuegetHeatIndex
Punkt Rosy
Channel TypeNumber value
MQTT State topic/mqttTopic/dewPoint
MQTT Command topic
Incomming value transformation
Outgoing value transformation
On/Open value
Off/Closed value
Pobierz Punkt Rosy
Channel TypeOn/Off Switch
MQTT State topic
MQTT Command topic/mqttTopic/cmd
Incomming value transformation
Outgoing value transformation
On/Open valuegetDewPoint
Off/Closed valuegetDewPoint

Kanały dotyczące funkcjonalności termostat

 • /mqttTopic/ – użyty poniżej jest zdefiniowany w AFE Firmware w konfiguracji MQTT Brokera
Włączanie / Wyłączanie termostatu
Channel TypeOn/Off Switch
MQTT State topic/mqttTopic/thermostat/state
MQTT Command topic/mqttTopic/thermostat/cmd
Incomming value transformation
Outgoing value transformation
On/Open valueon
Off/Closed valueoff
Przełączanie termostatu na stan przeciwny do aktualnego
Channel TypeOn/Off Switch
MQTT State topic
MQTT Command topic /mqttTopic/thermostat/state
Incomming value transformation/mqttTopic/thermostat/cmd
Outgoing value transformation
On/Open valuetoggle
Off/Closed valuetoggle
Wysłanie żądania pobrania stany termostatu (włączony / wyłączony)
Channel TypeOn/Off Switch
MQTT State topic
MQTT Command topic /mqttTopic/thermostat/cmd
Incomming value transformation
Outgoing value transformation
On/Open valueget
Off/Closed valueget

Kanały dotyczące funkcjonalności regulatora wilgotności

 • /mqttTopic/ – użyty poniżej jest zdefiniowany w AFE Firmware w konfiguracji MQTT Brokera
Włączanie / Wyłączanie termostatu
Channel TypeOn/Off Switch
MQTT State topic/mqttTopic/humidistat/state
MQTT Command topic/mqttTopic/humidistat/cmd
Incomming value transformation
Outgoing value transformation
On/Open valueon
Off/Closed valueoff
Przełączanie termostatu na stan przeciwny do aktualnego
Channel TypeOn/Off Switch
MQTT State topic
MQTT Command topic /mqttTopic/humidistat/state
Incomming value transformation/mqttTopic/humidistat/cmd
Outgoing value transformation
On/Open valuetoggle
Off/Closed valuetoggle
Wysłanie żądania pobrania stany termostatu (włączony / wyłączony)
Channel TypeOn/Off Switch
MQTT State topic
MQTT Command topic /mqttTopic/humidistat/cmd
Incomming value transformation
Outgoing value transformation
On/Open valueget
Off/Closed valueget

Kanały dotyczące czujnika ruchu PIR

 • /mqttTopic/ – użyty poniżej jest zdefiniowany w AFE Firmware w konfiguracji MQTT Brokera
 • /pir/ – nazwa czujnika PIR zdefionowana w konfiguracji czujnika ruchu w AFE Firmware
Stan czujnika PIR
Channel TypeOn/Off Switch
MQTT State topic/mqttTopic/pir/state
MQTT Command topic
Incomming value transformation
Outgoing value transformation
On/Open valueopen
Off/Closed valueclosed

Kanały dotyczące AFE Firmware T5 – kontrolowanie sterownikiem bramy

 • /mqttTopic/ – użyty poniżej jest zdefiniowany w AFE Firmware w konfiguracji MQTT Brokera
 • /C1/ – nazwa czujnika magnetycznego nr 1 zdefionowana w konfiguracji czujników magnetycznych w AFE Firmware
Start / Stop otwierania bramy
Channel TypeOn/Off Switch
MQTT State topic
MQTT Command topic/mqttTopic/gate/cmd
Incomming value transformation
Outgoing value transformation
On/Open valuetoggle
Off/Closed valuetoggle
Stan otwarcia bramy

(uwaga. nie jestem jeszcze pewien, jak w PaperUI skonfigurować 2 wartości dla ON)

Channel TypeOn/Off Switch
MQTT State topic/mqttTopic/gate/state
MQTT Command topic
Incomming value transformation
Outgoing value transformation
On/Open valuepartiallyOpen
Off/Closed valueclosed
Pobierz w jakim stanie otwarcia jest brama
Channel TypeOn/Off Switch
MQTT State topic
MQTT Command topic/mqttTopic/gate/cmd
Incomming value transformation
Outgoing value transformation
On/Open valueget
Off/Closed valueget
Stan czujnika magnetycznego / krańcowego / kontaktronu
Channel TypeOn/Off Switch
MQTT State topic/mqttTopic/gate/state
MQTT Command topic
Incomming value transformation
Outgoing value transformation
On/Open valueopen
Off/Closed valueclosed
Pobierz w jakim stanie jest czujnik magnetyczny
Channel TypeOn/Off Switch
MQTT State topic
MQTT Command topic/mqttTopic/C1/state
Incomming value transformation
Outgoing value transformation
On/Open valueget
Off/Closed valueget

Kanały dotyczące czujnika cząstek stałych PM2.5PM10 – HPMA115S0

 • /mqttTopic/ – użyty poniżej jest zdefiniowany w AFE Firmware w konfiguracji MQTT Brokera
Wartośc PM2.5
Channel TypeNumber value
MQTT State topic/mqttTopic/HPMA115S0/all
MQTT Command topic
Incomming value transformationJSONPATH:$.PM25
Outgoing value transformation
On/Open value
Off/Closed value
Wartośc PM10
Channel TypeNumber value
MQTT State topic/mqttTopic/HPMA115S0/all
MQTT Command topic
Incomming value transformationJSONPATH:$.PM10
Outgoing value transformation
On/Open value
Off/Closed value

Kanały dotyczące czujników BMP085, BMP180, BME280, BME680

 • /mqttTopic/ – użyty poniżej jest zdefiniowany w AFE Firmware w konfiguracji MQTT Brokera
 • dodate: JSONPATH, musi zostać zainstalowany w openHAB
Temperatura
Channel TypeNumber value
MQTT State topic/mqttTopic/BMx80/all
MQTT Command topic
Incomming value transformationJSONPATH:$.temperature
Outgoing value transformation
On/Open value
Off/Closed value
Ciśnienie
Channel TypeNumber value
MQTT State topic /mqttTopic/BMx80/all
MQTT Command topic
Incomming value transformationJSONPATH:$.pressure
Outgoing value transformation
On/Open value
Off/Closed value
Wilgotność (tylko BME280, BME680)
Channel TypeNumber value
MQTT State topic /mqttTopic/BMx80/all
MQTT Command topic
Incomming value transformationJSONPATH:$.humidity
Outgoing value transformation
On/Open value
Off/Closed value
Gazy – Gas Resistance  (tylko BME680)
Channel TypeNumber value
MQTT State topic /mqttTopic/BMx80/all
MQTT Command topic
Incomming value transformationJSONPATH:$.gasResistance
Outgoing value transformation
On/Open value
Off/Closed value

Kanały dotyczące czujnika natężenia światła BH1750

 • /mqttTopic/ – użyty poniżej jest zdefiniowany w AFE Firmware w konfiguracji MQTT Brokera
Natężenie światła (w lux)
Channel TypeNumber value
MQTT State topic/mqttTopic/BH1750/lux
MQTT Command topic
Incomming value transformation
Outgoing value transformation
On/Open value
Off/Closed value