AFE Firmware Aktualizacja oprogramowania

Urządzenie z AFE Firmware umożliwia aktualizację lub zmianę typu AFE Firmware na inną z Panelu Konfiguracyjnego / przez przeglądarkę.

AFE Firmware; aktualizacja oprogramowania

AFE Firmware; aktualizacja oprogramowania

Aby zaktualizować lub zmienić typ AFE Firmware

  • uruchom Panel Konfiguracyjny
  • przejdź do sekcji Aktualizacja firmware
  • wybierz wcześniej pobraną wersję firmware, która będzie wgrywana
  • wciśnij przycisk Aktualizuj.
  • po aktualizacji, urządzenie zostanie zresetowane z nowym firmware
  • jeśli zmieniasz typ oprogramowania, wyszukaj sieć WiFi o nawie AFE-Device, połącz się z nią a następnie skonfiguruj ponownie urządzenie

Uwaga: 

  • podczas aktualizacji firmware przez przeglądarkę nie odłączaj urządzenia od źródła zasilania
  • jeśli coś pójdzie nie tak, wgraj nową wersję firmware przez adapter USB-TTL
  • zmiana typu AFE Firmware kasuje całą zawartość pamięci urządzenia. Oznacza to, że urządzenia trzeba ponownie skonfigurować w trybie Access Point