AFE Firmware Ustawienia domyślne

Jeśli z jakiegoś powodu potrzebne jest przywrócenie urządzenia do stanu domyślnego, czyli usunięciu całej aktualnej konfiguracji oraz wgraniu konfiguracji domyślnej AFE Firmware, można tego dokonać z Panelu Konfiguracyjnego.

AFE Firmware: ustawienia początkowe

AFE Firmware: ustawienia początkowe

  • Uruchom Panel Konfiguracyjny
  • Przejdź do sekcji: Przywracanie ustawień początkowych
  • Wciśnij przycisk: Przywróć ustawienia początkowe
  • Po około 20-30 sekundach urządzenie zostanie przywrócone do stanu początkowego
  • Wyszukaj sieć WiFi o nazwie AFE-Device, połącz się z nią, a następnie skonfiguruj urządzenie

 

Od wersji 1.2.0 można przywrócić ustawienia fabryczne wciskając przycisk na 30 sek, ale nie dłużej niż 35sek.

  • Dioda LED jeśli jest podłączona i ustawiona na sygnalizację zdarzeń systemowych może pomóc w określeniu kiedy puścić przycisk, aby zresetować ustawienia

Po wciśnięciu przycisku

  • po 5 sek jest jeden błysk diody: urządzenie może wejść w tryb konfiguracji
  • po 10sek są 2 błyski: urządzenie może wejść w tryb konfiguracji w trybie hot spot / access point
  • po 30sek są 3 błyski: urządzenie może zostać przywrócone do początkowej konfiguracji AFE Firmware
  • po 35sek dioda bardzo szybko mruga: po puszczeniu przycisku nic się nie dzieje.