AFE Firmware Parametry konfiguracyjne

Dostępność poniższych parametrów konfiguracyjnych zależy od wersji zainstalowanego AFE Firmware.

Parametry konfiguracyjne pogrupowane są w sekcje, a sekcje dostępne są po uruchomieniu Panelu Konfiguracyjnego.

Ekrany pokazane poniżej różnią się w zależności od wersji AFE Firmware.

AFE Firmware: Menu w Panelu Konfiguracyjnym

AFE Firmware: Menu w Panelu Konfiguracyjnym


Urządzenie

Konfiguracja nazwy urządzenia, sprzętu oraz mechanizmów sterowania urządzeniem

Nazwa urządzenia

 • Powinna to być unikalną nazwą urządzenia w ramach twojej lokalnej sieci (LAN).
 • Podczas konfiguracji urządzenia w trybie Access Point wpisana wartość będzie nazwa sieci WiFi urządzenia
 • Maksymalnie: 16 znaków
 • Wymagane

Uwaga: jeśli używane jest MQTT do sterowania urządzeniem konieczne jest, aby każde urządzenie łączące się do MQTT Brokera miało unikalną nazwę. Nie jest to konieczne dla sterowania przez HTTP API

Sprzęt

Tutaj wybierasz jakie elementy typu przekaźniki, czujniki, diody LED itp są podłączone do urządzania. Jakie elementy są do wyboru uzależnione jest od wersji AFE Firmware. Włączenie danego elementu powoduj uaktywnienie sekcji konfiguracji w menu panelu konfiguracji dla danego elementu urządzenia.

AFE Firmware: Panel Konfiguracyjny: Konfiguracja sprzętu

AFE Firmware: Panel Konfiguracyjny: Konfiguracja sprzętu

Sterowanie urządzeniem

Włączanie / wyłączanie mechanizmów sterowania urządzeniem (API). Włączanie danego API, jeśli tego wymaga, uaktywnia sekcję konfiguracyjną w menu Panelu Konfiguracyjnym. W zależności od wersji oprogramowania dostępne są do wybrania odpowiednie API np. MQTT, HTTP

AFE Firmware: Panel Konfiguracyjny: Sterowanie urządzeniem

AFE Firmware: Panel Konfiguracyjny: Sterowanie urządzeniem


Sieć WiFi

Aby w pełni wykorzystać możliwości urządzenia, musi ono być podłączone do sieci WiFi. Nie ma konieczności, aby urządzenie z AFE Firmware musiało mieć dostęp do sieci Internet.

Konfiguracja dostępu do sieci WiFi

Wpisujemy tutaj parametry domowej / firmowej sieci WiFi, do której urządzenie będzie się łączyć. W ramach tej sieci urządzenie będzie mogło być sterowane. Urządzenia z chip’em ESP8266, 8285 pracują tylko z sieciami WiFi 2,4Ghz

AFE Firmware: Panel Konfiguracyjny: WiFi

AFE Firmware: Panel Konfiguracyjny: WiFi

Nazwa Sieci WiFi
 • Nazwa sieci WiFI (SSID)
 • Maksymalnie 32 znaki
 • Informacja wymagana
Hasło
 • Hasło do sieci WiFI
 • Maksymalnie 32 znaki
 • Informacja wymagana

Adres IP urządzenia

Jeśli potrzebujesz mieć stały adres IP urządzenia, a nie możesz zrobić tego w konfiguracji routera WiFi możesz skorzystać z tej sekcji.

Pamiętaj że w lokalnej sieci WiFi każde urządzenie musi mieć unikany adres IP.

AFE Firmware: Panel Konfiguracyjny: Adres IP

AFE Firmware: Panel Konfiguracyjny: Adres IP

Automatyczna konfiguracja przez DHCP
 • Ten parametr nie może być zaznaczony, jeśli potrzebujesz skonfigurować stały adres IP urządzenia w ramach konfiguracji w AFE Firmware.
 • Gdy chcesz, aby adres IP został nadany przez router WiFi to pole musi być zaznaczone.
Adres IP
 • Adres IP urządzenia
 • Pamiętaj, że adres IP urządzenia musi być unikalny w ramach lokalnej sieci WiFi
Bramka
 • Adres IP bramy, na ogół adres IP routera WiFi
Maska sieci
 • Maska sieci, na ogół: 255.255.255.0

Konfiguracja nawiązywania połączeń z siecią WiFi

Tutaj ustawiasz parametry nawiązywania połączenia urządzenia z routerem WiFi. Jeśli nie masz jakiś specyficznych powodów, pozostaw wartości domyślne dla tych parametrów.

AFE Firmware: Panel Konfiguracyjny: nawiązywanie połaczania

AFE Firmware: Panel Konfiguracyjny: nawiązywanie połaczania

Ilość  prób łączenia się
 • Liczba prób nawiązywania połączenia z routerem WiFi zanim urządzenie przestanie nawiązywać połączenie i przejdzie w tryb uśpienia
 • Zakres: od 1 do 255
 • Informacja wymagana
Czas  między próbami łączenia się
 • Parametr określa czas między oczekiwania między kolejnymi próbami nawiązywania połączenia z routerem
 • Zakres od: 1 do 255 sekund
 • Informacja wymagana
Czas po jakim powtórzyć próby łączenia się
 • czas uśpienia urządzenia po X nieudanych próbach łączenia się z routerem WiFi, X – to liczba zdefiniowana przez parametr: Ilość prób łączenia się
 • po tym czasie urządzenie ponowie będzie próbowało połączyć się z routerem WiFi
 • Zakres: 1 do 255 sekund
 • Informacja wymagana

MQTT Broker

MQTT to jeden z mechanizmów sterowania urządzeniem (API). MQTT API wymaga dostępu do brokera MQTT

Hostname
 • Nazwa hosta / domena serwera, na którym pracuje broker MQTT
 • Maksymalnie: 32 znaki
 • Alternatywnie można wprowadzić adres IP serwera, na którym pracuje broker MQTT (parametr poniżej)
 • Informacja jest wymagana jeśli nie jest wprowadzony adres IP serwera (poniższy parametr)
Adres IP
 • Adres IP serwera, na którym pracuje broker MQTT
 • Alternatywnie można wprowadzić nazwę hosta / domenę serwera, na którym pracuje broker MQTT (parametr powyżej)
 • Informacja jest wymagana jeśli nie jest wprowadzona nazwa hosta / domeny (poniższy parametr)
Port
 • port, na którym nasłuchuje broker MQTT
 • Zakres od: 1 do 99999
 • Wartość domyślna to: 1883
 • Informacja jest wymagana
Użytkownik
 • Nazwa użytkownika do brokera MQTT
 • Maksymalnie 32 znaki
 • Informacja jest wymagana jeśli broker MQTT wymaga autentykacji
Hasło
 • Hasło użytkownika do brokera MQTT
 • Maksymalnie 32 znaki
 • Informacja jest wymagana jeśli broker MQTT wymaga autentykacji
Temat wiadomości
 • Temat wiadomości, do której urządzenie będzie zasubskrybowane w brokerze MQTT.
 • Przez ten temat będzie odbywała się kontrola urządzenia
 • Inne urządzenia / oprogramowanie będzie mogło kontrolować to urządzenie przez ten temat MQTT
 • Maksymalnie 32 znaki
 • Informacja wymagana
 • Przykłady tematów MQTT:
  • /sonoff/
  • /lampa/
  • /kuchnia/lampa/
  • /kuchnia/gniazdko/
  • /dom/sypialnia/tv/
 • Temat wiadomości koniecznie musi się rozpoczynać i kończyć znakiem „/

LED

Konfiguracja diody LED. Firmware wykorzystuje diodę LED do sygnalizacji w jakim stanie jest urządzenie.

AFE Firmware: konfiguracja LED

AFE Firmware: konfiguracja LED

GPIO
 • Numer GPIO do którego podłączona jest dioda LED
 • Zakres od 0 do 16

Przykłady

 • W urządzeniach Sonoff dioda LED najczęściej podłączona jest do GPIO13
 • W układzie Wemos Mini D1 ESP8266 wbudowana dioda w układ jest podłączona do GPIO2
Zmienić świecenie diody LED na odwrotne
 • Parametrem można zmienić sposób sygnalizacji stanu urządzenia tzn:
  • dioda świeci, gdy urządzenie jest w trybie pracy normalnej
  • dioda nie świeci kiedy jest w trybie pracy normalnej

Czujnik temperatury / wilgotności

W tej sekcji konfiguruje się parametry czujnika podłaczonego do urządzenia

AFE Firmware: Konfiguracja: czujnik

AFE Firmware: Konfiguracja: czujnik

GPIO
 • Numer GPIO do którego podłączony jest czujnik
 • Zakres od 0 do 16
Typ
 • Typ czujnika: DH11, DH21 lub DH22
 • Dla czujnika DS18B20 parametr nie jest aktywny
Temperatura: Odczyt co
 • Jak często wartość temperatury ma być odczytywana i publikowana do brokera MQTT
 • Zakres zależny jest od typu czujnika temperatury
 • Maksymalny czas to 86,400 sekund, czyli 24 godziny
Temperatura: Korekta wartości o
 • Wartość o jaką odczytana temperatura z czujnika powinna zostać skorygowana
 • Minimalna wartość: -9.99
 • Maksymalna wartośc: 9.99
Temperatura: Jednostka
 • Do wyboru Celsjusz lub Fahrenheit
Wilgotność: Odczyt co
 • Jak często wartość wilgotności ma być odczytywana i publikowana do brokera MQTT
 • Minimalny czas to co 10 sekund
 • Maksymalny czas to 86,400 sekund, czyli 24 godziny
Wilgotność: Korekta wartości o
 • Wartość o jaką odczytana wilgotność z czujnika powinna zostać skorygowana
 • Minimalna wartość: -99.9
 • Maksymalna wartośc: 99.9

Przekaźnik

W tej sekcji konfiguruje się przekaźnik / stycznik podłączony do urządzenia

AFE Firmware: konfiguracja: przekaźnik

AFE Firmware: konfiguracja: przekaźnik

GPIO
 • Numer GPIO do którego podłączona jest przekaźnik
 • Zakres od 0 do 16

Informacja:

 • W urządzeniach Sonoff przekaźnik najczęściej podłączony jest do GPIO12
Nazwa
 • Każdy przekaźnik powinien mieć unikalną nazwę
 • Poprzez tą nazwę  steruje się przekaźnikiem za pomocą MQTT lub HTTP API
Po przywróceniu zasilania
 • parametr określa stan przekaźnika jaki powinien zostać ustawiony po podłączeniu zasilania lub przywróceniu zasilania po jego utracie
 • Możliwe wartości
  • brak akcji (ustawiany jest domyślny stan sprzętowy urządzenia)
  • włączony
  • wyłączony
  • ostatni zapamiętany stan
  • odwrotny do ostatnio zapamiętanego stanu
Po podłączeniu do brokera MQTT
 • parametr określa stan przekaźnika jaki powinien zostać ustawiony po nawiązaniu połączenia urządzenia z brokerem MQTT.
 • Możliwe wartości:
  • brak akcji
  • wyłączony
  • włączony
  • ostatnia zapamiętany stan
  • odwrotny do ostatnio zapamiętanego stanu
  • wartość z systemu do sterowania przekaźnikiem (przez MQTT)
Wyłącz po
 • Firmware ma wbudowany mechanizm automatycznego wyłączania przekaźnika po zadanym czasie
 • Minimalny czas: 10 milisekund
 • Maksymalny czas: ok 28 godzin
 • Czas ustawiany jest w sekundach od 0.01 do 99999 sekund
 • Funkcja automatycznego wyłączania przekaźnika jest wyłączona, gdy wartość tego parametru jest równa 0.

Poniższy filmik demonstruje, jak działa funkcja automatycznego wyłączania przekaźnika

Wyłącz powyżej

Zalecam używania tej funkcji, gdy przez urządzenie (np sonoff) przepływają wysokie prądy. Do urządzenia można wtedy wmontować czujnik, temperatury, który może mierzyć temperatu wewnątrz urządzenia. Jeśli temperatura będzie za wysoka, np 80stC wtedy przekaźnik – no i podpięte do niego odbiornik – zostanie odcięty od zasilania.

 • Firmware ma wbudowany mechanizm automatycznego wyłączania przekaźnika, jeśli temperatura z czujnika przekroczy wprowadzoną wartość
 • Minimalna temperatura: -55C
 • Maksymalna temperatura: 125C
 • Funkcja automatycznego wyłączania przekaźnika jest wyłączona jeśli wartość tego parametru równa jest 0

Termostat

Jeśli w urządzeniu zamontowany jest przekaźnik oraz czujnik temperatury w AFE Firmware można włączyć funkcję termostatu. Termostat steruje przekaźnikiem w zależności od wartości temperatury z czujnika temperatury

AFE Firmware: Konfiguracja: Termostat

AFE Firmware: Konfiguracja: Termostat

Włącz jeśli temperatura jest
 • parameter określa przy jakich wartościach włączyć przekaźnik.
 • Minimalna wartość: -55st.C
 • Maksymalna wartość: 125st.C
 • Przekaźnik może włączać się poniżej lub powyżej wartości tego parametru
Wyłącz jeśli  temperatura jest
 • parameter określa przy jakich wartościach wyłączyć przekaźnik.
 • Minimalna wartość: -55st.C
 • Maksymalna wartość: 125st.C
 • Przekaźnik może wyłączać się poniżej lub powyżej wartości tego parametru

Regulator wilgotności

Jeśli w urządzeniu zamontowany jest przekaźnik oraz czujnik wilgotność w AFE Firmware można włączyć funkcję regulatora wilgotności. Regulator wilgotności steruje przekaźnikiem w zależności od wartości wilgotności mierzonej przez czujnika wilgotności

AFE Firmware: Konfiguracja: Regulator wilgotności

AFE Firmware: Konfiguracja: Regulator wilgotności

Włącz jeśli wilgotność jest
 • parameter określa przy jakich wartościach włączyć przekaźnik.
 • Minimalna wartość: 1
 • Maksymalna wartość: 99
 • Przekaźnik może włączać się poniżej lub powyżej wartości tego parametru
Wyłącz jeśli wilgotność jest
 • parameter określa przy jakich wartościach wyłączyć przekaźnik.
 • Minimalna wartość: 1
 • Maksymalna wartość: 99
 • Przekaźnik może wyłączać się poniżej lub powyżej wartości tego parametru

 


Przycisk / Włącznik

Do urządzenia można podłączyć przycisk / włącznik mono lub bistabilny oraz przypisać do niego funkcję

AFE Firmware: konfiguracja: przycisk

AFE Firmware: konfiguracja: przycisk

Funkcja
 • dostępne są następujące funkcje
  • przycisk multifunkcyjny
  • sterowanie przekaźnikiem

Przycisk Multifunkcyjny posiada następujące funkcje

 • krótkie wciśnięcie: sterowanie przekaźnikiem włącz / wyłącz
 • wciśniecie na 5sek do 10sek – uruchamianie Panelu Konfiguracyjnego
 • wciśnięcie dłużej niż 10sek – uruchamianie Panelu Konfiguracyjnego w trybie Access Point
 • ważne: przycisk Multifunkcyjny musi mieć Typ: monostabilny (patrz niżej)
GPIO
 • Numer GPIO do którego podłączona jest przycisk / włącznik
 • Zakres od 0 do 16

Informacja:

 • wbudowany przycisk w urządzeniach sonoff podłączony jest do GPIO0
Typ
 • Przycisk / włącznik może mieć typ:
  • monostabilny – to jak przycisk dzwonkowy
  • bistabilny – jak tradycyjny przycisk ścienny do włączania lamp, posiadający dwa stany włączony / wyłączony
Czułość
 • Parametr określa czas reakcji przycisku / włącznika
 • Im niższa wartość tym przycisk jest bardziej czuły na zmiany i może nadmiernie uruchamiać przypisaną do niego funkcję
 • Ustawienie tej wartości trzeba dokonać metoda prób i błędów
 • Zakres od 0 do 999 milisekund

 


Czujnik ruchu (PIR)

W AFE Firmware T3 można podłączyć czujniki wykrywające ruch PIR.

GPIO
 • Numer GPIO do którego podłączony jest czujnik
 • Zakres od 0 do 16
Nazwa
LED
 • Jeśli do urządzenia podpięte są diody LED, to można wybrać jedną diodę, która będzie sygnalizować wykryty ruch przez czujnik PIR
 • Lista zawiera kolejne numery podłączonych diod.
Przekaźnik
 • Jeśli do urządzenia podpięty jest przekaźnik, to przekaźnik może być sterowany przez czujnik PIR, tj. czujnik PIR przy wykryciu ruchu włączy lub wyłączy przekaźnik na zdefiniowany czas
 • Lista zawiera kolejne numery podłączonych przekaźników.
Czas uruchomienia
 • Czas na jaki przekaźnik ma zostać włączony / wyłączony jeśli jest sterowany czujnikiem PIR
 • Czas może zostać ustawiony na od 10 milisekund do 24h – wartość wprowadza się w sekundach
Wyłącz przekaźnik, gdy PIR wykryje ruch
 • Jeśli checkbox jest zaznaczony czujnik ruchu wyłącza przekaźnik skojarzony z czujnikiem ruchu. Jeśli checkbox nie jest zaznaczony to przekaźnik jest włączany.

Język

Język Panelu Konfiguracyjnego może być ustawiony na angielski lub polski. Zmianę można dokonać w Panelu Konfiguracyjnym w sekcji Język

AFE Firmware: ustawianie języka

AFE Firmware: ustawianie języka