AFE Firmware Sygnalizacja LED

Dioda LED w AFE Firmware sygnalizuje:

  • Mruganie z częstotliwością ok 1sek: nawiązywanie połączania z siecią WiFi lub brokerem MQTT
  • Mruganie 2x na sekundę: urządzenie jest w trybie konfiguracji.
  • Dioda LED mruga przy każdym zdarzeniu. Wciśnięcie przycisku, odebranie / wysłanie wiadomość MQTT, HTTP
  • Dioda nie świeci, urządzenie jest w trybie normalnego działania – oczekiwania na zdarzenie

AFE Firmware umożliwia odwrócenie sygnalizacji LED tzn. że dioda LED świeci kiedy urządzenie jest w trybie normalnego działania i gaśnie kiedy wystąpi jakieś zdarznie.

Uwaga: Dioda LED w konfiguracji AFE Firmware musi być wcześniej skonfigurowana