AFE Firmware Porównanie wersji

Porównanie różnych wersji AFE Firmware

Sprzęt

Ilości określają maksymalną liczbę elementów, którą można podłączyć do ESP8266  / ESP8285 w danej wersji AFE Firmware

Wersja T0 – Basic T1 – DS18B20 T2 – DHxx T3 – 4 PIR T4 – 4 kanały T5 – Brama T6 – Stacja Pogody
Przekaźniki 1 1 1 4 4 2 1
LED 2 2 2 5 5 4 2
Przycisk / Włącznik (bi lub monostabilny) 2 2 2 5 5 3 3
Czujnik DS18B20 1
Czujnik DH11, DH21, DH22, AM2301, AM2302 1 w wersji 1
Czujnik PIR 4
Kontaktron 4
Honeywell HPMA115S0 1
Czujnik BMP085/180 1
Czujnik BME280 1
Czujnik BME680 1
Czujnik BH1750 1
Czujnik AS3935 1

Funkcje

Wersja T0 – Basic T1 – DS18B20 T2 – DHxx T3 – 4 PIR T4 – 4 kanały T5 – Brama T6 – Stacja pogody
Sterowanie przekaźnikiem Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak
Automatyczne wyłączanie przekaźnika po zadanym czasie Tak Tak Tak Tak Tak Tak
Termostat Tak Tak
Zabezpieczenie termiczne Tak Tak
Regulator wilgotności Tak
Wykrywanie ruchu Tak
Sterowanie przekaźnikiem  czujnikiem ruchu Tak – włączanie lub wyłączanie na zadany czas
Sterowanie przekaźnikiem przez zewnętrzny przycisk / włącznik Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak
LED informujący o stanie przekaźnika Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak
Kontrolowanie sterownika bramy Tak
Ustawianie wartości domyślnej przekaźnika po uruchomieniu urządzenia Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak
Ustawianie wartości domyślnej przekaźnika po podłączeniu urządzenia do MQTT Brokera Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak
Możliwość ustawienia stałego adres IP dla urządzenia Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

Oprogramowanie

Wersja T0 – Basic T1 – DS18B20 T2 – DHxx T3 – 4 PIR T4 – 4 kanały T5 – Brama T6 – Stacja pogody
Konfiguracja przez przeglądarkę Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak
Język PL i EN Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak
Aktualizacja przez przeglądarkę Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak
Automatyczna aktualizacja
Ustawianie stałego adresu IP Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

Dostępne API

Wersja T0 – Basic T1 – DS18B20 T2 – DHxx T3 – 4 PIR T4 – 4 kanały T5 – Brama T6 – Stacja pogody
MQTT Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak
HTTP Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak
Integracja z Domoticz Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

MQTT API: informacje wysyłane, żądania, sterowanie

Wersja T0 – Basic T1 – DS18B20 T2 – DHxx T3 – 4 PIR T4 – 4 kanały T5 – Brama T6 – Stacja pogody
Przekaźnik

 • Sterowanie wł/wył
 • Wysyłanie stanu
 • Zapytanie o stan
Tak Tak Tak Tak Tak Tak
Temperatura

 • Wysyłanie w zadanym interwale
 • Odczyt na żądanie
Tak Tak W wersji 1 Tak
Wilgotność:

 • Wysyłanie w zadanym interwale
 • Odczyt na żądanie
Tak W wersji 1 Tak
Punkt Rosy:

 • Wysyłanie w zadanym interwale
 • Odczyt na żądanie
Tak W wersji 1 Tak
Heat Index:

 • Wysyłanie w zadanym interwale
 • Odczyt na żądanie
Tak W wersji 1 Tak
Pyłki PM2.5 / PM10

 • Wysyłanie w zadanym interwale
 • Odczyt na żądanie
Tak
Natężenie światła:

 • Wysyłanie w zadanym interwale
 • Odczyt na żądanie
Tak
Ciśnienie atomsferyczne:

 • Wysyłanie w zadanym interwale
 • Odczyt na żądanie
Tak
Gazy:

 • Wysyłanie w zadanym interwale
 • Odczyt na żądanie
Tak
Termostat

 • Sterowanie wł/wył
 • Zapytanie o stan
Tak Tak
Regulator wilgotności

 • Sterowanie wł/wył
 • Zapytanie o stan
Tak
Czujnik PIR

 • Wysyłanie stanów
 • Zapytanie o stan
Tak
Kontaktron

 • Wysyłanie stanów
 • Zapytanie o stan
Tak
Brama

 • Sterowanie
 • Wysyłanie stanu
 • Zapytanie o stan
Tak
LWT Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

HTTP API: informacje wysyłane, żądania, sterowanie

Wersja T0 – Basic T1 – DS18B20 T2 – DHxx T3 – 4 PIR T4 – 4 kanały T5 – Brama T6 – Stacja pogody
Przekaźnik

 • Sterowanie wł/wył
 • Zapytanie o stan
Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak
Temperatura

 • Odczyt na żądanie
Tak Tak W wersji 1 Tak
Wilgotność:

 • Odczyt na żądanie
Tak W wersji 1 Tak
Punkt Rosy:

 • Odczyt na żądanie
Tak W wersji 1 Tak
Heat Index:

 • Odczyt na żądanie
Tak W wersji 1 Tak
Pyłki PM2.5 / PM10

 • Odczyt na żądanie
Tak
Natężenie światła:

 • Odczyt na żądanie
Tak
Ciśnienie atmosferyczne:

 • Odczyt na żądanie
Tak
Gazy

 • Odczyt na żądanie
Tak
Termostat

 • Sterowanie wł/wył
 • Zapytanie o stan
Tak Tak
Regulator wilgotności

 • Sterowanie wł/wył
 • Zapytanie o stan
Tak
Czujnik PIR

 • Zapytanie o stan
Tak
Kontaktron

 • Zapytanie o stan
Tak
Brama

 • Sterowanie
 • Zapytanie o stan
Tak

Domoticz API: informacje wysyłane, żądania, sterowanie

Wersja T0 – Basic T1 – DS18B20 T2 – DHxx T3 – 4 PIR T4 – 4 kanały T5 – Brama T6 – Stacja pogody
Przekaźnik

 • Sterowanie wł/wył
 • Wysyłanie stanu
Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak
Temperatura

 • Przesyłana w zadanym interwale
Tak Tak W wersji 1 Tak
Wilgotność:

 • Przesyłana w zadanym interwale
Tak W wersji 1 Tak
Temperatura, Wilgotność, Punkt Rosy

 • Przesyłanie w zadanym interwale
Tak W wersji 1 Tak
Pyłki PM2.5 / PM10

 • Przesyłanie w zadanym interwale
Tak
Natężenie światła

 • Przesyłanie w zadanym interwale
Tak
Ciśnienie atmosferyczne:

 • Przesyłana w zadanym interwale
Tak
Gazy:

 • Przesyłana w zadanym interwale
Tak
Termostat

 • Sterowanie wł/wył
Tak Tak
Regulator wilgotności

 • Sterowanie wł/wył
Tak
Czujnik PIR

 • wysyłanie stanów
Tak
Kontaktron

 • wysyłanie stanów
Tak
Brama

 • sterowanie
 • Wysyłanie stanu
Tak

Powrót >>