Sterowanie bramą smartfonem z AFE/ESP/Domoticz/OH2

Poniżej opisane jest oprogramowanie do sterowania bramą: AFE Firmware T5  w wersji 1.x

Jeśli korzystasz z AFE Firmware T5 do sterowania bramą w wersji 2.x to skorzystaj z dokumentacji do AFE Firmware w wersji 2.x


 

AFE Firmware T5 wraz z modułem opartym o chip ESP8266 wzbogaca sterowniki do bram wjazdowych lub drzwi garażowych o możliwość

 • sterowania nimi za pomocą Smartfona oraz
 • integrację z systemami do automatyki.

Główne cechy AFE Firmware T5 to:

 • współpraca z sterownikiem bramy wjazdowej (drzwi garażowych, itp.) poprzez wysyłanie impulsu do sterownika bramy, który uruchamia silnik, czyli powoduje  otwieranie / zamykanie bramy
 • informowanie, czy brama jest otwarta / zamknięta dzięki zastosowaniu czujników magnetycznych, kontaktronów lub wyłączników krańcowych w zależności co jest podłączone.
 • dodatkowo obsługuje czujnik temperatury / wilgotności DHxx

Sprzęt obsługiwany przez ten firmware

 • Chip ESP8266 lub ESP8285
 • 1 Przekaźnik
 • Do 3 Diod LED
 • Do 2 Przycisków / Włączników
 • Do 2 Czujników magnetycznych / kontaktronów

Wyjście z przekaźnika należy podłączyć do sterownika bramy. Powoduje on chwilowe zwarcie, czyli efekt wciśnięcia przycisku. Czas zwarcia ustawia się w zakresie od 1 milisekundy do 9999 m.sekund (10sek)

Jedna dioda LED może być wykorzystywana do informowania o stanie i zdarzeniach w urządzeniu, np. łączenie się z siecią WiFi, odebraniem komendy, itp. Pozostałe dwie diody można przypisać do czujników magnetycznych. Świecenie diod informuje o stanie czujników magnetycznych, kontaktronów lub wyłączników krańcowych.

Wspomniane czujniki magnetyczne wykorzystywane są do informowania, czy brama/drzwi są otwarte lub zamknięte.

 • Przy jednym czujniku magnetycznym będziemy poinformowani o dwóch stanach bramy: otwarta, zamknięta. Nie będziemy wiedzieli, czy brama jest częściowo otwarta lub całkowicie otwarta (przy zamontowaniu czujnika na zamknięciu bramy)
 • Przy zamontowaniu dwóch czujników – jednego przy całkowitym zamknięciu bramy, a drugiego otwarciu, będziemy wiedzieć, czy brama jest: całkowicie otwarta, częściowo otwarta lub zamknięta.
 • Gdy nie będą zainstalowane czujniki magnetyczne, to nie będziemy wiedzieć w jakim położeniu jest brama.

Do urządzenia można podłączyć dwa przyciski, które wykorzystywane są do sterowania urządzeniem i/lub sterowania bramą.

Informacja: czujnik magnetyczny, kontaktron, czy wyłącznik krańcowy mają taką samą funkcjonalność, czyli zamykają lub przerywają obwód (płynie lub nie płynie przez nie prąd). Te elementy mają też taką samą funkcję w kontekście tego oprogramowania: informują, czy brama jest otwarta lub zamknięta. W dalszej części dokumentacji będę pisał tylko o czujnikach magnetycznych, przy czym informacje odnoszą się do tych 3 elementów.

Uwaga: O ile to oprogramowanie można wgrać np. do Sonoff’a Basic, to nie można takiego Sonoff’a podłączyć bezpośrednio do sterownika bramy. Na wyjściu Sonoff’a  jest 230V; puszczenie 230V na sterownik bramy spowoduje jego spalenie, pożar itp. Tutaj jest propozycja, jak można takiego Sonoff’a przerobić. Natomiast takie modyfikacje robisz na własną odpowiedzialność!!! Można też takiego Sonoff’a podłączyć do sterownika bramy z przekaźnikiem z cewką 230V między Sonoff’em, a sterownikiem bramy.

Funkcjonalności

 • Sterowanie przekaźnikami za pomocą protokołu MQTT lub HTTP lub przycisku (wysyłanie impulsu do sterownika bramy)
 • Czas impulsu można ustawić w zakresie od 1 do 9999 milisekund
 • Diody LED mogą sygnalizować stan urządzenia lub czujników magnetycznych, czyli czy poszczególne czujniki magnetyczne są otwarte /zamknięte
 • Urządzenie wysyła automatycznie wiadomość MQTT o stanie bramy – do urządzenia musi być podłączony minimalnie jeden czujnik magnetyczny
 • Urządzenie można „odpytać” o stan otwarcia bramy przez protokół MQTT lub HTTP
 • Można odpytać o stan poszczególnych czujników magnetycznych przez protokół MQTT lub HTTP
 • Jest możliwość ustawienia typów zastosowanych czujników magnetycznych: NO (normalnie otwarty), NC (normalnie zamknięty)
 • Stany otwarcia bramy wysyłane/odczytywane przez MQTT/HTTP są w pełni konfigurowalne
 • Urządzeniem można sterować z Domoticz
 • Stan otwarcia/zamknięcia bramy oraz czujników magnetycznych jest wysyłany do Domoticz
 • Konfigurację urządzenia wykonuje się przez przeglądarkę
 • Nowe wersje oprogramowania wgrywa się przez przeglądarkę

Instalacja:

 • Instrukcja instalacji jest identyczna, jak dla każdej innej wersji AFE Firmware.
 • Przed wgraniem firmware należy sprawdzić wersje chip’a ESP, które posiada urządzenie (ESP8266 / ESP8285)
 • Podczas pierwszego uruchomienia pamięć urządzenia jest czyszczona oraz ładowane są wartości domyślne dla urządzenia.
 • Pierwsze uruchomienie może potrwać ok. 1min.

Konfiguracja

Szczegółowa konfiguracja wszystkich wersji AFE Firmware jest opisana tutaj.

Poniżej pokazane są ekrany specyficzne dla wersji T5

Ekran do konfiguracji urządzenia

W konfiguracji urządzenia nadaje się nazwę urządzeniu, wybiera się elementy podłączone do  urządzenia oraz metody sterowania MQTT, HTTP, Domoticz

Ekran do konfiguracji przekaźnika

Konfiguracja przekaźnika to wybór GPIO, do którego podłączony jest przekaźnik oraz czas, na jak długo przekaźnik ma być zwarty (długość impulsu)

Ekran do konfiguracji przycisku

Przycisk może mieć dwie funkcje.

 • przycisk systemowy lub
 • tylko sterowanie przekaźnikiem (bramą)

Przycisk systemowy:

 • krótkie naciśnięcie: wysyła impuls do sterownika bramy. Funkcja jest aktywna tylko, gdy do przycisku przypisany jest numer sterowanego przekaźnika,
 • naciśnięcie na czas od 5 do 10 sekund uruchamia tryb konfiguracyjny (dioda systemowa błyśnie jeden raz)
 • naciśnięcie powyżej 10 sekund uruchamia konfigurację urządzenia w trybie hot-spot (dioda systemowa błyśnie dwa razy)
 • naciśnięcie powyżej 30 sekund ustawia wartości domyślne AFE Firmware (dioda systemowa błyśnie trzy razy)

Ekran konfiguracji diod LED

W tej sekcji przypisujemy GPIO, do których podłączone są diody LED. Każdej diodzie można ustawić tryb świecenia. Jednej diodzie LED można przypisać funkcję informowania o stanie urządzenia oraz występujących zdarzeniach, tzw. LED systemowy.

Konfiguracja czujnika magnetycznego, kontaktronu lub wyłącznika krańcowego

Każdy czujnik magnetyczny musi posiadać unikalną nazwę. Jest to konieczne, gdy do urządzenia podłączy się dwa czujniki.

Każdy czujnik, może mieć ustawiony tryb NO lub NC oraz można do niego przypisać jedną diodę LED, która będzie sygnalizować, czy czujnik jest zwarty lub rozwarty.

Parametry czułości, należy ustawić eksperymentalnie, tak aby wyeliminować potencjalne drgania czujników, które mogą powodować wysyłanie niepoprawnych wartości stanu bramy.

Ekran konfiguracji stanów bramy

Aby urządzenie wysyłało poprawny stan bramy, czyli

 • brama jest zamknięta,
 • otwarta,
 • bądź częściowo otwarta

konieczne jest odwzorowanie stanów czujników magnetycznych na faktyczny stan bramy.

Konfiguracja czujnika temperatury oraz wilgotności z rodziny DHT

Sterowanie oraz kontrolowanie urządzenia

Urządzenie z AFE Firmware T5 obsługuje te same żądania HTTP, MQTT, jak każda inna wersja AFE Firmware. Dodatkowo możliwa jest dwukierunkowa integracja z systemem do automatyki Domoticz. Oczywiście, nie są obsługiwane przez T5 żądania związane ze sprzętem, który nie jest wymieniony, jako sprzęt obsługiwany przez tę wersję AFE Firmware.

Oprogramowanie wysyła automatycznie po MQTT (jeśli jest włączone) lub/i do Domoticz wszystkie zmiany stanu bramy, czujników magnetycznych oraz zmiany temperatury lub wilgotności. Urządzenie nie wysyła automatycznie informacji o stanie przekaźnika.

Integracja z openHAB

openHAB z wykorzystaniem protokołu MQTT

Zakładając, że:

 • nazwa skonfigurowanego brokera MQTT: broker
 • Nazwa tematu MQTT w konfiguracji brokera MQTT : /brama/
 • Czujniki magnetyczne mają nazwy: C1, C2

Plik konfiguracyjny items

Przykładowa sitemap’a

OpenHab po HTTP

Urządzenie sterowane żądaniami HTTP z openHAB jest ograniczone do kilku komend

 • puszczanie sygnału do sterowania bramy, aby ten uruchomił silnik
 • uruchamianie trybu konfiguracji
 • reset urządzenia

Pozostałe żądania HTTP opisane w kolejnym rozdziale są znacznie trudniejsze do oprogramowania w openHab i nie będę ich opisywał. Sugeruję korzystanie z MQTT w openHab.

Zakładając, że:

 • Adres IP urządzenia: 192.168.2.125

Plik konfiguracyjny items

Przykładowa sitemap’a

Sterowanie urządzeniem komendami HTTP
Komendy uruchamiane na poziomie urządzenia

Format:

 • http://adres-ip-urządzenia/?command=Komenda

Komendy

 • reboot – restartuje urządzenie
 • configurationMode – uruchamia urządzenie w trybie konfiguracji
Komendy dla bramy

Format:

 • http://adres-ip-urządzenia/?device=gate&command=Komenda

Komendy

 • toggle– wysyłanie sygnału do sterownika bramy
 • get – odczyt pozycji bramy: (open, closed, partiallyOpen)
Komendy dla czujnika magnetycznego

Format:

 • http://adres-ip-urządzenia/?device=contactron&name=NazwaCzujnika&command=Komenda

NazwaCzujnika jest nadawana czujnikowi w panelu konfiguracyjnym. Każdy czujnik w ramach urządzenia musi mieć unikalną nazwę.

Komendy

 • get – zwraca informację, czy czujnik jest zwarty  lub rozwarty (open, closed)
Komendy dla czujnika temperatury DHT (DH11,DH21, DH22)

Format:

 • http://adres-ip-urządzenia/?device=dht&name=temperature&command=Komenda
 • http://adres-ip-urządzenia/?device=dht&name=heatIndex&command=Komenda
 • http://adres-ip-urządzenia/?device=dht&name=humidity&command=Komenda
 • http://adres-ip-urządzenia/?device=dht&name=dewPoint&command=Komenda

Komendy

 • get – odczytuje temperaturę (name=temperature), temperaturę odczuwalną (name=heatIndex) lub wilgotność (name=humidity) lub punkt rosy (name=dewPoint)

Integracja z Domoticz

Urządzenie z AFE Firmware obsługuje integrację dwukierunkową z Domoticz. Oznacza to, że z Domoticz można wysyłać komendy sterujące bramą oraz do Domoticz wysyłane są informacje zwrotne, tzn: aktualny stan bramy oraz czujników magnetycznych.

Jak skonfigurować AFE Firmware z Domoticz pokazane zostało w tym video

Poniżej krok po kroku opisuję jak dodać specyficzne elementy dla AFE T5

 • W menu Konfiguracja -> Sprzęt dodajemy nowe urządzenie
  • wprowadzamy Nazwę oraz
  • wybieramy Typ: Dummy ()
  • Zapisujemy
 • Na liście sprzętów ukazuje nam się dodane właśnie urządzenie
 • Wciskamy przycisk: Utwórz wirtualny czujnik i tworzymy  trzy elementy
  • Przełącznik: Brama
  • Przełącznik: Czujnik magnetyczny
  • Przełącznik: Stan bramy
 • Przechodzimy do zakładki Przełączniki
 • Wciskamy Edycja dla przełącznika: Brama
  • Zmieniamy Typ przełącznika na: Push On Button
  • Wprowadzamy Włącz akcja i Wyłącz akcja, tę samą komendę w formacie
  • http://ip-adres-urzadzenia/?device=gate&command=toggle
  • Zapisujemy
 • Wciskamy Edycja dla przełącznika: Czujnik Magnetyczny
  • Zmieniamy Typ przełącznika na: Contact
  • Zapisujemy
 • Wciskamy Edycja dla przełącznika: Stan Bramy
  • Zmieniamy Typ przełącznika na: Door Contact
  • Zapisujemy
 • Wracamy do menu Konfiguracja -> Urządzenia
 • Zapamiętujemy IDX dla przełączników: Czujnik Magnetyczny, Stan Bramy
 • Uruchamiamy Konfigurację AFE Firmware
 • Konfigurujemy Serwer Domoticz
  • Adres IP Serwera Domoticz, Port
  • Jeśli jest ustawiona autentykacja w Domoticz to wprowadzamy nazwę użytkownika oraz hasło
 • Wprowadzamy zapamiętane numery IDX
  • IDX Stan Bramy wprowadzamy w sekcji Konfiguracja Bramy/Drzwi
  • IDX Czujnika magnetycznego wprowadzamy w sekcji Konfiguracja Czujniki Magnetyczne: Czujnik 1
 • Zapisujemy i wychodzimy z konfiguracji AFE Firmware

Jeśli korzystamy z dwóch czujników magnetycznych to oczywiście analogicznie tworzymy dodatkowy przełącznik: Czujnik Magnetyczny oraz wprowadzamy jego IDX w konfiguracji AFE Firmware do czujnika on numerze 2.

W tym opisie pokazane jest, jak skonfigurować czujnik DHT z Domoticz. Jest to instrukcja dla AFE T2 natomiast analogicznie konfiguruje się dla wersji AFE T5.


Zanim zdecydujesz zainstalować AFE Firmware przeczytaj pełną dokumentację.

Pobierz aktualną wersję.

Udostępnij
 • 1
  Share

adrian

Autor blog'a Smartny Dom

Może Ci się również spodoba

43
Dodaj komentarz

Proszę Zaloguj się aby komentować
25 Wątek skomentowany
18 Odpowiedzi w wątku
5 Obserwujących
 
Komentarz z największa reakcją
Gorący wątek
11 Liczba komentowanych autorów
maniek_znajdzikadrianisommirmil99 Ostatnio komentowani autorzy
  Subskrybuj  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
tuvok
Użytkownik
tuvok

Ciekawa koncepcja…
Osobiście od jakiegoś czasu używam do bramy Shelly-1, które idealnie nadaje się do tego celu
1) ma odseparowane wejście od przekaźnika
2) w fabrycznym firmware jest możliwość ustawienia tak, aby działał w trybie impulsu
3) bez problemu integruje się z domoticzem

Do pełni szczęścia brakuje tylko czujnika otwartej bramy ale osobiście nie czuję dużej potrzeby posiadania czegoś takiego

isom
Użytkownik
isom

@tuvok ja bez czujnika to sobie średnio to wyobrażam , ale jak kto lubi przecież 🙂

darekkowalcz
Użytkownik
darekkowalcz

Witam
Gdzie można zdobyć schemat układu?
pzdr

api13
Użytkownik
api13

Wiedziony tym jakże świetnym opisem zrobiłem wszystko i działa, jednak chciałem pójść dalej i zrobić to na dwóch czujnikach by uzyskać szerszy obraz stanu bramy.Czujnik K1 zwarty = brama zamknięta Czujnik K2 zwarty = brama otwarta 100%Czujnik K1 i k2 rozwarte = brama jest otwarta częściowo lub w trakcie zamykania/otwierania.Sytuacja gdy czujnik K1 i K2 są zwarte nie maja możliwości wystąpić a gdy jednak wystąpi świadczyć może o awarii czujnika.Tyle założeń.W Domoticzu dodałem przycisk wyboru z trzema stanami „otwarty” „częściowo otwarty” „zamknięty” i tu moje pytanie jak zmieniać status.Kombinowałem nieco ze zdarzeniami i warunkami jakie muszą być spełnione i o ile… Czytaj więcej »

isom
Użytkownik
isom

@api13 Selektor ( przełącznik wyboru ) w domoticzu nie obsłuży czujników , zmiana z otwarty na zamknięty wymaga komendy lub skryptu wstawionego dla konkretnego stanu selektora , a dla czujników nie ma takich komend.Jak sama nazwa wskazuje jest to zespolony przełącznik , który zastępuje kilka pojedynczych przełączników a nie czujników .Pomyśl co by było gdybym chciał np za pomocą selektora zrobić sobie czujnik dymu , gazu, okna i wilgotności , co by z tego wyszło ?Żeby uzyskać to co chcesz musiał być dla tych czujników napisać sobie skrypt  np w LUA  gdzie każdemu przełącznikowi w selektorze wyślesz komendę do zmiany… Czytaj więcej »

api13
Użytkownik
api13

Rozumiem, wiec masz pomysł jak osiągnąć trój stanowy wskaźnik pozycji bramy?

isom
Użytkownik
isom

Dwa czujniki które działają na podstawie kontaktronów czyli Open , Closed , a trzeci wirtualny i proste zdarzenie w blockly IF open i Closed = On set STAN POŚREDNI = on

api13
Użytkownik
api13

Selektor ( przełącznik wyboru ) i jak najbardziej udało mi się to co chciałem.Dla potomnych steruje się to poziomem, który jest w konfiguracji przełącznika (selektora). Pewnie następnym krokiem będzie zatrzymywanie bramy na założonym poziomie otwarcia z wykorzystaniem tegoż selektora.
czesciowo_otwarta_warunki.jpg

isom
Użytkownik
isom

Szkoda że nie pokazałeś kompletnego zdarzenia w blockly , bo to tylko ustawia jeden stan , ale ogólna zasada jest ok 

api13
Użytkownik
api13

To przedstawia stan przejściowy – brama częściowo otwarta.Dokładnie tak samo ale z innymi wartościami uzyskuje stan otwarty i zamknięty.

isom
Użytkownik
isom

Tak  masz rację , ale można to zrobić w jednym bloku 🙂

pazdzioch
Użytkownik
pazdzioch

Witam, pisze pierszego posta wiec chiałbym sie przywitac 🙂 generalnie zaglądam tutaj juz spory czas, ale dopiero teraz założyłem konto bo mam dylemat i pare pytań 🙂 odnośnie podłączenia sonoffa basic pod bramę, w sterowniku mam wyjscie dzwonkowe wiec tam będe mógł podpiąc sonoofa basic, jednak on ma na wyjsciu 230 v, a siłowniki są zasilane w przedziale 5-24v, wiec po podłączeniu do prądu bym wszystko spalił a tego nie chcemy 🙂 , , temat zmiany firmware w sonoff mam juz opanowany. Chce sie odniesc do tego akapitu z artykulu ”Uwaga: O ile to oprogramowanie można wgrać np. do Sonoff’a… Czytaj więcej »

tuvok
Użytkownik
tuvok

Tak jak pisałem w swoim komentarzu wyżej – nie ma sensu kombinować z Sonoffami w sytuacji, którą opisujesz. Lepiej kup sobie Shelly-1 i problem masz z głowy. Koszt to 10euro ale naprawdę warto, sam używam go do bramy i jest to pierwsze tego typu urządzenie, którego nie flashowałem bo stockowe oprogramowanie jest naprawdę bardzo dobre i stabilne. Link do sklepu producenta: https://shelly.cloud/product/shelly-1-open-source/

pazdzioch
Użytkownik
pazdzioch

A czy mógł bym prosic jakis schemat jak to dokładnie podłaczyc?
Pod L i N podłaczam zasilanie 230V pozniej musze zworkami musze przestawic prąd na wyjsciu na taki jaki obsługuje moj sterownik bramy ? pozniej pod I i O wpiac sie w sterownik bramy tam gdzie jest miejsce na podłączenie włacznika dzwonkowego ? Naj chetniej zobaczył bym jakis schemat 🙂

tuvok
Użytkownik
tuvok
pazdzioch
Użytkownik
pazdzioch

Czyli rozumiem ze jak chce miec 12 V na wyjsciu to musze takim samym prądem zasilic shelly? plus zaslepic dwie zworki patrząc od srodka ?

tuvok
Użytkownik
tuvok

Nie, źle rozumiesz. Zasilanie modułu nie ma nic wspólnego z tym co podajesz na przekaźnik. Możesz zasilić moduł 230V a na przekaźnik podawać 3V z innego źródła

lukas121
Użytkownik
lukas121

@pazdzioch jak chcesz bez problemów sterować bramą to polecam sterownik bramy v2 który masz tu opisany:https://www.smartnydom.pl/forum/uklady-esp8266-i-inne-zrob-to-sam/sterownik-bramy-v-2/jest to sterownik zaprojektowany do bram i nic nie trzeba przerabiać.

pazdzioch
Użytkownik
pazdzioch

ale w twoim przypadku musiał bym miec serwer postawiony zeby sterowac np na domoticzu i pozniej sterowac przez OpenHAB czy sie myle ? czy mozna tez wgrac suple i przez ich serwer obsługiwac ?

lukas121
Użytkownik
lukas121

Można wgrać suple i sterować przez ich chmurę..

pazdzioch
Użytkownik
pazdzioch

wysłałem priv

zygi125
Użytkownik
zygi125

Witam,czy może ktoś podesłać informacje w jaki sposób można połączyć sterowanie bramy z HomeAssistan?Czy jest w planach dołożenie opcji w samym Sonoff’ie tak jak ma to miejsce z Domoticzem? 

lukas121
Użytkownik
lukas121

Jeśli dobrze zrozumiałem cię to sterowanie z home assistant odbywa się przez protokół Mqtt , który jest w Afe. Chcesz wykorzystać sonoff do sterowania bramą? 

mirmil99
Użytkownik
mirmil99

ok, ale T5 w tej postaci nie przewiduje aspektu zony;P

czy znacie element wykonawczy, tu nazwijmy go kontraktron, ktory bedzie dzialal bezprzewodowo, do jakiegos odbiornika, ktory podlaczymy pod wybrane GPIO np. SonOff-a?

pozdr
mirmil

isom
Użytkownik
isom

@mirmil99 czy możesz jaśniej opisać swoje potrzeby ? Element wykonawczy radiowy to może być dowolna radiolinia  tylko co by to miało robić w aspekcie tej żony ?

mirmil99
Użytkownik
mirmil99

mojej zony? chodzi o kabelki (kontraktron element wykonawczy), sa nie do przyjecia…

mam klimakonwektory (oczywiscie pod oknami dachowymi) i rodzine, ktora ma klopot zrozumiec, ze klima dziala i ma sens jak sa zamkniete okna, czyli T5 jak najbardziej by sie nadawalo do komunikatow o stanie okna i reagowania + moglbym wylaczyc urzadzenie, co moze nauczyloby kiedy tak naprawde bedzie przyjazma atmosfera w pokoju;)

faktycznie nie wytlumaczylem, ze potrzebuje funkcjonalnosci T5 a nie sterowania brama…

znajdzik
Użytkownik
znajdzik

Witajcie, przymierzam się do zamontowania i sterowania ESP z AFE bramą garażową. Zasada w zasadzie identyczna jak bramy wjazdowej.
Mam jednak do Was pytanie, Ma ktoś pomysł jak wysterować jeszcze jednym przekaźnikiem ?
W garażu lub przed garażem przydało by się sterować oświetleniem a szkoda montować kolejne ESP. Całość będzie dopięta do Domoticza.

isom
Użytkownik
isom

@znajdzik jeżeli nadzorować ma tym domoticz to nie widzę problemu , wgrywasz wersję T3 , czujnik ustawiasz tak jak na foto https://prntscr.com/npoc5oW domoticz przełącznik odpowiedzialny za bramę ustawiasz sobie tak https://prntscr.com/nl52btOczywiście nie muszą być 2 sek ustawisz 1 sek i będzie okPozostałe trzy kanały przekaźników masz do dowolnej dyspozycji 

znajdzik
Użytkownik
znajdzik

Super, dzięki za pomoc ! Dam znać czy wszystko działa jak należy.

isom
Użytkownik
isom

@maniek taniej i lepiej wyjdzie jak kupisz sobie sterownik od kolegi @lukas121 , a to pewnie można przeprogramować ale czy warto ?