FIRMWARE SONOFF Basic MQTT

Spis treści


Uwaga:

Ta wersja oprogramowania nie jest już przeze mnie rozwijana. Jedyną wersją oprogramowania, którą zajmuję się i która również jest przeznaczona do urządzeń Sonoff jest AFE Firmware tutaj.


Sterowanie Sonoff przez MQTT

Komunikacja z przełącznikiem zrealizowana jest o protokół MQTT, alternatywa to sterowanie Sonoff przez HTTP. MQTT to bardzo prosty i lekki protokół do wymiany informacji oparty o mechanizm publikowania wiadomości i subskrybowania się do tematów. Został specjalnie opracowany do wymiany danych w sieciach, gdzie mogą występować niskie przepustowości, długie czasy oczekiwań, czy zwyczajnie problem z jej działaniem. Protokół mimo potencjalnych problemów z siecią zapewnia niezawodność. Idealnie nadaje się do wymiany danych między urządzeniami, IoT, ma szerokie zastosowanie w automatyce.

Wymiana danych między urządzeniami odbywa się za pomocą MQTT Brokera. Broker jest pośrednikiem wymiany informacji między urządzeniami, serwisami, oprogramowaniem.

Wymagania

 • Dostęp do MQTT Brokera

Sterowanie Sonoff przez MQTT: format wiadomości

Temat Wiadomość Działanie
/sonoff/abcdef/cmd Wejściowa ON Włącza przełącznik (przekaźnik) Sonoff
/sonoff/abcdef/cmd Wejściowa OFF Wyłącza przełącznik (przekaźnik) Sonoff
/sonoff/abcdef/cmd Wejściowa reportStatus Zwraca aktualny stan przełącznika: ON – włączony, OFF – wyłączony
/sonoff/abcdef/cmd Wejściowa reboot Uruchamia ponownie przełącznik
/sonoff/abcdef/cmd Wejściowa configurationMode Uruchamia przełącznik w tryb konfiguracji przez sieć LAN
/sonoff/abcdef/state Wyjściowa ON Sonoff publikuje wiadomość ON pod ten temat za każdym razem kiedy zostanie włączony (przekaźnik ON)
/sonoff/abcdef/state Wyjściowa OFF Sonoff publikuje wiadomość OFF pod ten temat za każdym razem kiedy zostanie wyłączony (przekaźnik OFF)
/sonoff/abcdef/temperature Wyjściowa Number Sonoff wysyła wartość temperatury pod ten temat

Uwaga:

 • Wartość /sonoff/abcdef/ z powyższej tabeli jest przykładowa. To wartość Temat MQTT ustawiona w konfiguracji przełącznika.

Konfiguracja

Aby używać przełącznik Sonoff konieczne jest wprowadzenie do konfiguracji przełącznika informacje na temat MQTT Brokera:

 • Host: IP lub nazwa hosta MQTT Brokera
 • Port: Port MQTT Brokera, domyślnie 1883
 • User: Nazwa użytkownika (opcjonalnie)
 • Password: Hasło użytkownika (opcjonalnie)
 • Topic: Temat wiadomości. Można zmodyfikować domyślną wartość. Format:
  • /nazwa-tematu/nazwa-sub-tematu/…/ np:
   • /sonoff/kuchnia/
   • /sonoff/salon/lampa/
   • /sonoff/salon/tv/
   • /sonoff/salon/audio/
  • Każde urządzenie, korzystające z protokołu MQTT musi mieć unikalny temat

firmware do Sonoff AFE

Informacje

 • Aktualna wersja firmware nie obsługuje połączenia opartego o SSL
 • Zalecana jest konfiguracja MQTT Brokera z koniecznością autentykacji użytkownikiem i hasłem
 • Możliwe jest skonfigurowanie Sonoff bez konieczności autentykacji

 

> Przejdź teraz do informacji, jak sterować Sonoff przez HTTP