Firmware Sonoff Basic Sterowanie przez HTTP

Spis treści


Uwaga:

Ta wersja oprogramowania nie jest już przeze mnie rozwijana. Jedyną wersją oprogramowania, którą zajmuję się i która również jest przeznaczona do urządzeń Sonoff jest AFE Firmware tutaj.


Sterowanie Sonoff przez HTTP

Komunikacja z przełącznikiem może zostać zrealizowana przez protokół HTTP lub MQTT

Sterowanie Sonoff przez HTTP: format linków

URL Działanie
http://ip-sonoff/?cmd=on Wejściowa Włącza przełącznik (przekaźnik) Sonoff
http://ip-sonoff/?cmd=off Wejściowa Wyłącza przełącznik (przekaźnik) Sonoff
http://ip-sonoff/?cmd=reboot Wejściowa Uruchamia ponownie przełącznik
http://ip-sonoff/?cmd=configurationMode Wejściowa Uruchamia przełącznik w tryb konfiguracji przez sieć LAN
http://ip-sonoff/?cmd=reportStatus Wejściowa Zwraca stan przekaźnika w formacie JSON {’status’:’ON’} {’status’:’OFF’}

Na przykład

  • http://192.168.1.10/?cmd=0n
  • włącza przekaźnik

Konfiguracja

Aby używać protokołu HTTP należy ustawić sterowanie przełącznik za pomocą protokołu HTTP w konfiguracji przełącznika Sonoff.

> Przejdź teraz do informacji, jak skonfigurować openHAB dla przełącznika Sonoff