Firmware Sonoff Basic Instalacja czujnika temperatury DS18B20

Spis treści


Uwaga:

Ta wersja oprogramowania nie jest już przeze mnie rozwijana. Jedyną wersją oprogramowania, którą zajmuję się i która również jest przeznaczona do urządzeń Sonoff jest AFE Firmware tutaj.


Instalacja czujnika temperatury DS18B20

Wymagania:

  • Czujnik temperatury DS18B20 na kablu
  • Rezystor 4,7k montowany między 3,3V, a linią danych

Nie polecam montowania czujnika temperatury wewnątrz przełącznika, gdyż sam przełącznik grzeje się, co oczywiście powoduje, że nie uzyskamy realnej temperatury otoczenia.

Podłączenie

instalacja czujnika temperatury DS18B20

Konfiguracja

Aby czujnik temperatury rozpoczął publikowanie zbieranych danych konieczne jest jego włącznie w konfiguracji.

Należy

  • zaznaczyć checkbox oraz
  • opcjonalnie ustawić wartość korekty odczytywanej wartości temperatury, przydatne gdyby czujnik nie został dobrze skalibrowany przez producenta lub miałby publikować temperaturę w innej jednostce
  • interwał to częstotliwość z jaką wartość temperatur ma być odczytywana przez czujnika. Temperatura jest publikowana do MQTT brokera tylko kiedy jej wartość zmieni się w stosunku do poprzednio wysłanej wartości do MQTT

 

instalacja czujnika temperatury DS18B20

> Przejdź teraz do informacji na temat wymiany danych z przełącznikiem