Firmware Sonoff Basic Historia zmian

Spis treści


Historia zmian firmware do Sonoff
0.8.9 (2017-06-08)
 • Zewnętrzny przełącznik może być bi lub mono-stabilny (dzwonkowy) – dzięki Sławek Ky  z implementacje
 • Sonoff może wysyłać status przekaźnika do Domoticz (nie jest obsługiwana autoryzacja do domoticz)
 • Można odpytać Sonoff o status przekaźnika poprzez żądanie HTTP
0.8.1  (2017-04-30)
 • Defekt: poprawienie błędu dot. nieuruchomienia się czujnika temperatury
 • Defekt: wartość pola debugger nie zapisywała się – poprawione
0.8.0  (2017-04-29)
 • Dodane zostało sterowanie przełącznikiem przez protokół HTTP
 • Dodana została możliwość wyłączenia sterowania przełącznikiem przez MQTT lub HTTP – sterowanie ręczne
 • Zmieniona została komenda reboot’a Sonoff’a dla MQTT z reset na reboot
 • Defekt: Poprawiony został nieczytelny błąd podczas wgrywania firmware, kiedy wgrywanie nie powiedzie się
 • Defekt: Status przekaźnika wysyłany jest zawsze po podłączeniu się do brokera MQTT
 • W panelu konfiguracyjnym link „Zamknij” został zmieniony na  „Zakończ konfigurację”
 • Gdy Sonoff nie ma połączenia z WiFi lub MQTT nie resetuje się w pętli, aby ponownie podłączyć się. Przechodzi w tryb odliczania czasu przed ponowną próbą podłączenia. Czas i ilość prób podłączenia definiowane są w panelu konfiguracyjnym
 • Kilka drobnych zmian dotyczących UI
0.7.0  (2017-03-18)
 • Dodana możliwość podłączenia zewnętrznego przełącznika do sterowania sonoff’em. Przełącznik można podłączyć na GPIO1,GPIO3 lub GPIO14 – zalecane 14, jeśli czujnik temperatury nie jest podłączony
 • Dodana możliwość włączenia / wyłączenia debuggera na wyjściu serial TX,RX
 • Defekt związany z rozgłaszaniem nazwy sonoff, jako access point w lokalne sieci przy normalnym trybie pracy przełącznika
0.6.1  (2017-02-25)
 • Nazwa hosta w sieci lokalnej jest teraz taka sama jak nazwa przełącznika nadana w panelu konfiguracyjnym.
0.6.0  (2017-02-24)
 • Dodana możliwość nadania nazwy przełącznika Sonoff. Ta nazwa wykorzystywana jako identyfikator WiFI SSID przełącznika.
 • Dodana została funkcjonalność, jak ma zachowywać się przełącznik po przywróceniu połączenia do serwera MQTT, możliwe opcje:
  • Włączony
  • Wyłączony
  • Ostatni zapamiętany
  • Wartość z serwera
 • Usunięta została opcja ustawienia przekaźnika na „Wartość z serwera” z możliwych opcji ustawiania przekaźnika przy przywróceniu zasilania Sonoff’a
 • Poprawiony mechanizm pierwszego uruchamiania przełącznika
 • tuning metody do obsługi pamięci EEPROM
0.5.0 (2017-01-28)
 • Dodana możliwości konfigurowania przełącznika w języku polskim
 • Zmodyfikowany interfejs użytkownika panelu konfiguracyjnego
 • tuning metod dot. czujnika temperatury ds18b20
0.4.0 (2017-01-22)
 • Dodana została funkcjonalność, jak ma zachowywać się przekaźnika po przywróceniu zasilania przełącznika Sonoff. Możliwe opcje
  • Włączony
  • Wyłączony
  • Ostatni zapamiętany
  • Wartość z serwera
 • Trochę porządku w kodzie.

Uwaga: przy jednym przełączniku podczas aktualizacji z wersji 0.3.2 miałem sytuację, że przełącznik nie chciał połączyć się z MQTT. Aktualizacja do poprzedniej wersji i ponowne wgranie wersji 0.4.0 rozwiązało problem – nie wiem czemu (jeszcze)

0.3.2 (2017-01-15)
 • zawiera trochę porządku w kodzie nie zmieniającego dotychczasowe funkcjonalności
 • modyfikacja zachowania diody LED w przełączniku: świeci zaraz po tym jak wejdzie w tryb konfiguracji; po podłączeniu się do WiFi migota, co oznacza, że można rozpoczynać konfigurację przełącznika
0.3.1 (2017-01-07)
 • pierwsza wypuszczona wersja