Firmware Sonoff Basic Konfiguracja openHAB

Spis treści


Uwaga:

Ta wersja oprogramowania nie jest już przeze mnie rozwijana. Jedyną wersją oprogramowania, którą zajmuję się i która również jest przeznaczona do urządzeń Sonoff jest AFE Firmware tutaj.


Przełącznik Sonoff z tym firmware można podłączyć do każdego systemu sterowania automatyką, który umożliwia współpracę z urządzeniami za pośrednictwem protokołu MQTT. OpenHAB jest jednym z takich systemów.

Wymagania

 • Zainstalowany i skonfigurowany MQTT binding w openHAB

W openHAB 1

 • dodatek ten można zainstalować korzystając z linii poleceń
sudo apt-get install openhab-addon-binding-mqtt

W openHAB 2

 • z wykorzystaniem interfejsu PaperUI  lub
 • dodanie do pliku konfiguracyjnego /etc/openhab/services/addons.cfg wpisu„mqtt” na końcu poniższego parametru konfiguracyjnego:
  • binding = mqtt

Konfiguracja MQTT w OpenHAB

Dla openHAB 1

 • w pliku /etc/openhab/configuration/openhab.cfg odszukujemy sekcję MQTT Transport oraz konfigurujemy tam dostęp do naszego MQTT Brokera

Przykładowo:

mqtt:broker.url=tcp://localhost:1883
mqtt:broker.clientId=openHAB
mqtt:broker.user=openhab
mqtt:broker.pwd=haslo

Dla OpenHAB 2

 • w pliku /etc/openhab/configurations/addons/mqtt.cfg wpisujemy parametry konfiguracyjne do MQTT Brokera

Przykładowo:

broker.url=tcp://localhost:1883
broker.clientId=openHAB
broker.user=openhab
broker.pwd=haslo

Items

Zakładając, że w konfiguracji przełącznika Sonoff wpisaliśmy MQTT Topic = /sonoff/lampa/

W pliku *.items dodajemy:

Switch sonoff_lampa "Lampa" {mqtt=">[broker:/sonoff/lampa/cmd:command:ON:ON],>[broker:/sonoff/lampa/cmd:command:OFF:OFF]"}

Jeśli mamy czujnik temperatury zainstalowany w przełącznik Sonoff to również dodajemy

Number sonoff_temperatura  "Temperatura [%.2f °C]" { mqtt="<[broker:/sonoff/lampa/temperature:state:default]"}

Sitemap

Do pliku konfiguracyjnego *.sitemap dodajemy

Switch item=sonoff_lampa

Jeśli mamy czujnik temperatury zainstalowany w przełącznik Sonoff to również dodajemy

Text item=sonoff_temperatura

Informacje dodatkowe

Jeśli zamierzamy sterować przełącznikiem Sonoff ręcznie tzn. używając przycisku w przełączniku i zależy nam, aby openHAB wiedział o takich zdarzeniach należy dodać do konfiguracji openHAB następujące elementy:

Dodatkowy wpis do pliku konfiguracyjnego *.items

Switch sonoff_lampa_status {mqtt="<[broker:/sonoff/lampa/state:state:ON:ON],<[broker:/sonoff/lampa/state:state:OFF:OFF]"}

Regułę do pliku z regułami *.rules

rule "Reczna zmiana wartosci sonoff_lampa"
when
  Item sonoff_lampa_status changed
then
  if (sonoff_lampa_status.state!=sonoff_lampa.state) {
   if (sonoff_lampa_status.state==ON) {
    sendCommand(sonoff_lampa,ON)
   } else {
    sendCommand(sonoff_lampa,OFF)
   }
  }
end

> Przejdź teraz do informacji, jak skonfigurować Domoticz dla przełącznika Sonoff