Notifications
Clear all

Sonoff with username and password security  

  RSS
Leonardo
(@leonardo)
Młodzik
Dear friends


I am implementing automation in a home using AFE on Sonoff touch. This client is very concerned about security ... I'm using different ip classes and internet SSID different from automation SSID. But if you scan the network, the domoticz server has two ip classes ..... and one of them is for switches. and if you scan this class you will find all switches without any password to enter and tinker with .. can even reset.

Can you get a version to upgrade to T4 Version 1.3.1 with username and password?

---------------------------------------------------------------------------------------

Drodzy przyjaciele


Wdrażam automatyzację w domu za pomocą AFE na Sonoff touch. Ten klient jest bardzo zaniepokojony bezpieczeństwem ... Używam różnych klas ip i internetowego SSID innego niż SSID automatyzacji. Ale jeśli przeskanujesz sieć, serwer domoticz ma dwie klasy ip ..... jedna z nich służy do przełączników. a jeśli zeskanujesz tę klasę, znajdziesz wszystkie przełączniki bez hasła do wprowadzenia, a majsterkowanie przy pomocy… może nawet zostać zresetowane.

Czy możesz uzyskać wersję do uaktualnienia do wersji T4 1.3.1 z nazwą użytkownika i hasłem


Cytuj
Dodane : 24/10/2019 7:09 pm
isom
 isom
(@isom)
Prezes Moderator Zasłużony dla Forum, Donator 2019, Donator 2K20

@leonardo There is a version that replaces the T-4

AFE Firmware T0 v 2.0.2: WiFi switch
Basic version with the option of automatic shutdown of up to 4 relays
Perfectly fits devices like Sonoff Basic, 4CH, 4CH Pro, GeekCreit, Shelly-1, etc.
Detailed information about AFE Firmware T0

https://afe.smartnydom.pl/pl/pliki-to-pobrania/afe-firmware

OdpowiedzCytuj
Dodane : 24/10/2019 7:50 pm
Leonardo
(@leonardo)
Młodzik

@isom

Dzięki za krótki powrót, ale używam 3-przyciskowego sonoff touch, więc używam t4 ..... to t0 może zwolnić 03 przyciski?

Obawiam się, że jest już 34 przełączników z zainstalowaną wersją T4 ... więc musiałbym wszystko powtórzyć.

-------------------------------------------------------------------------

Thanks for the brief return, but I'm using the 3 button sonoff touch, so I use the t4 ..... this t0 can release the 03 buttons?
My concern is that there are already 34 switches with the T4 version installed .... so I would have to redo everything again.


OdpowiedzCytuj
Dodane : 24/10/2019 8:34 pm
isom
 isom
(@isom)
Prezes Moderator Zasłużony dla Forum, Donator 2019, Donator 2K20

@leonardo  Version T0 2.0.2 is also dedicated to sonoff touch

You upgrade the firmware via www.
But the sonoff configuration is the default and must be repeated.
Then you have the module secured
OdpowiedzCytuj
Dodane : 24/10/2019 9:09 pm
adrian polubień
Udostępnij: