Powiadomienia
Wyczyść wszystko

Home Assistant ESPHome z CC1101

1 Wpisów
1 Użytkownicy
1 Likes
289 Wyświetleń
(@mig41)
Wpisów: 483
Kierownik
Autor tematu
 

Być może kogoś to przekona do używania ESPHome dla ESP8266 i/lub ESP32. 

 Jest to bazowane na https://github.com/SzczepanLeon/esphome-components

Służy do odczytu z różnych liczników typu gazomierze ,  wodomierze ,które zdalnie wysyłają dane na częstotliwości 868MHz.

ESP8266 będzie standardowo odczytywał wodomierz , ale uzdatniłem go o funkcję szamba ( niestety w moim  regionie oczyszczalnia nie jest możliwa , za wysoki poziom wód gruntowych). 

Po naciśnięciu przycisku Szambowóz aktualny stan licznika jest zapisywany we flash (więc nie zginie po rebocie czy zaniku prądu) , a różnica stanu aktualnego i zapisanego jest wyświetlana jako stan szamba.

Wszystko będzie się mniej więcej zgadzać ( no chyba ,że jest nieszczelne 🙂 ) dopuki nie zaczniemy podlewać trawnika...

Yaml napisany w godzinę ,ale soft działa już z tydzień.

esphome:
 name: apator
 comment: Licznik wody
 
esp8266:
 board: nodemcuv2
 restore_from_flash: true
 
external_components:
 - source: github://SzczepanLeon/esphome-components@main
  refresh: 12h
  components: [ wmbus ]

# Enable logging
logger:
 level: DEBUG

# Enable Home Assistant API
api:

ota:
# Serwer with a statistic data and OTA board update
web_server:
 port: 80
 version: 2

wifi:
 ssid: !secret wifi_ssid
 password: !secret wifi_password

 # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
 ap:
  ssid: "*************"
  password: "***************"

captive_portal:

time:
 platform: sntp

wmbus:
 mosi_pin: GPIO13
 miso_pin: GPIO12
 clk_pin: GPIO14
 cs_pin:  GPIO15
 gdo0_pin: GPIO5
 gdo2_pin: GPIO4

globals:
  # Example for global string variable
  - id: poziomzero
   type: float
   restore_value: yes 
   initial_value: '0.001'

sensor:
 - platform: wmbus
  name: "Wodomierz"
  meter_id: 0x******
  type: apator162
  key: "00000000000000000000000000000000"
  id: wodomierz
  icon: "mdi:water"

 - platform: template
  name: "Szambo"
  lambda: |-
   return (id(wodomierz).state - id(poziomzero)) ;
  unit_of_measurement: "m³"
  icon: "mdi:storage-tank"
  state_class: "measurement"
  accuracy_decimals: 3
  update_interval: 60s

button:
 - platform: template
  name: "Szambowóz"
  icon: "mdi:water-truck"
  id: kasowanie
  on_press:
   - logger.log:
     level: DEBUG
     format: 'Ustawienie poziomu zero szamba na %.5f m³'
     args: ['id(wodomierz).state']
   - globals.set:
     id: poziomzero
     value: !lambda 'return id(wodomierz).state;'

 

 Samo ESPHome instaluje się w HA w Ustawienia/Dodatki zaznaczając Uruchamianie przy starcie i Pokaż na pasku bocznym ( pozwoli nam na szybkie wejście w konfigurację) , wchdzimy w ten dodatek , dodajemy plusikiem New Device , wpisujemy nazwę , później je edytujemy na powyższy wzór , instalujemy ( jak wybierzemy Manual to ściągnie się gotowy plik bin do flashowania ESP8266 , później już możemy aktualizować w powietrzu).

Na samym użądzeniu będzie strona , która wygląda tak:

image

Ale po wgraniu flasha do ESP8266 HA wykryje urządzenie ,które dodajemy i później możemy takie encje z tego stworzyć :

image

 

 
Dodane : 08/03/2023 6:53 pm
adrian reacted
Tagi tematu
Udostępnij: