Domoticz cały czas ...
 
Powiadomienia
Wyczyść wszystko

Domoticz Domoticz cały czas crashuje i nie chce wstać

3 Wpisów
2 Użytkownicy
0 Likes
397 Wyświetleń
(@pi3tia)
Wpisów: 2
Nowy
Autor tematu
 

Cześć

Dzisiaj rano domoticz przestał działać, po restarcie od razu crashuje i nie chce się uruchomić. Gdy uruchamiam go z palca dostaje takie błędy:

2022-12-03 20:30:23.370 Status: PluginSystem: 17 plugins started.
terminate called after throwing an instance of 'std::invalid_argument'
 what(): stoull
Fatal Python error: Aborted

Thread 0x76f3b040 (most recent call first):
2022-12-03 20:30:23.718 Error: Domoticz(pid:20678, tid:20691('MainWorker')) received fatal signal 6 (Aborted)
2022-12-03 20:30:23.719 Error: siginfo address=0x50c6, address=(nil)
2022-12-03 20:30:24.408 Status: SDM630: Initialized version 1.0.1, author 'MFxMF'
2022-12-03 20:30:24.547 SDM630: Eastron SDM630 Modbus plugin start
2022-12-03 20:30:25.066 Status: domownicy: Initialized version 2.0, author 'ESCape'
2022-12-03 20:30:28.964 Error: Thread 14 (Thread 0x6edff200 (LWP 20691)):
2022-12-03 20:30:28.965 Error: #0 __waitpid (options=0, stat_loc=0x6edf9de8, pid=20773) at .. usunięty link 
2022-12-03 20:30:28.965 Error: #1 __waitpid (pid=20773, stat_loc=0x6edf9de8, options=0) at .. usunięty link 
2022-12-03 20:30:28.966 Error: #2 0x0029121c in dumpstack_gdb(bool) ()
2022-12-03 20:30:28.966 Error: #3 0x002917e8 in signal_handler(int, siginfo_t*, void*) ()
2022-12-03 20:30:28.966 Error: #4 <signal handler called>
2022-12-03 20:30:28.967 Error: #5 raise (sig=6) at .. usunięty link 
2022-12-03 20:30:28.967 Error: #6 <signal handler called>
2022-12-03 20:30:28.967 Error: #7 __GI_raise (sig=sig@entry=6) at .. usunięty link 
2022-12-03 20:30:28.968 Error: #8 0x7685e230 in __GI_abort () at abort.c:79
2022-12-03 20:30:28.968 Error: #9 0x0092f064 in __gnu_cxx::__verbose_terminate_handler() ()
2022-12-03 20:30:28.968 Error: #10 0x0089241c in __cxxabiv1::__terminate(void (*)()) ()
2022-12-03 20:30:28.969 Error: #11 0x00892490 in std::terminate() ()
2022-12-03 20:30:28.969 Error: #12 0x0089cf40 in __cxa_throw ()
2022-12-03 20:30:28.969 Error: #13 0x008cb998 in std::__throw_invalid_argument(char const*) ()
2022-12-03 20:30:28.970 Error: #14 0x00379154 in unsigned long long __gnu_cxx::__stoa<unsigned long long, unsigned long long, char, int>(unsigned long long (*)(char const*, char**, int), char const*, char const*, unsigned int*, int) ()
2022-12-03 20:30:28.970 Error: #15 0x0035df3c in http::server::CWebServer::GetJSonDevices(Json::Value&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, bool, bool, bool, long, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&) ()
2022-12-03 20:30:28.970 Error: #16 0x002014d8 in CEventSystem::UpdateJsonMap(CEventSystem::_tDeviceStatus&, unsigned long long) [clone .constprop.1290] ()
2022-12-03 20:30:28.971 Error: #17 0x0021539c in CEventSystem::GetCurrentStates() ()
2022-12-03 20:30:28.971 Error: #18 0x00215d28 in CEventSystem::StartEventSystem() ()
2022-12-03 20:30:28.971 Error: #19 0x00260098 in MainWorker::Do_Work() ()
2022-12-03 20:30:28.971 Error: #20 0x00906734 in execute_native_thread_routine ()
2022-12-03 20:30:28.972 Error: #21 0x76a6a494 in start_thread (arg=0x6edff200) at pthread_create.c:486
2022-12-03 20:30:28.972 Error: #22 0x7691ddd8 in ?? () at .. usunięty link from usunięty link 
Przerwane

Zrobiłem mały research i z pliku domoticz_crash.log wyciągnąłem że crashuje go "Thread 14 (Thread 0x6edff200 (LWP 20691))" czyli proces "MainWorker" (chyba że się mylę i jakiś inny), ale dalej już nie mam pojęcia co robić. Baza danych jest ok (sqlite3 zwraca taką informację), na wersji beta jest to samo (obecnie z backupu wróciłem na 2022.1).

Jeśli ktoś spotkał się z podobnym problemem bardzo prosiłbym o pomoc.

 

Domoticz_crash.log:

[New LWP 20679]
[New LWP 20680]
[New LWP 20681]
[New LWP 20682]
[New LWP 20683]
[New LWP 20684]
[New LWP 20685]
[New LWP 20686]
[New LWP 20687]
[New LWP 20688]
[New LWP 20689]
[New LWP 20690]
[New LWP 20691]
[New LWP 20692]
[New LWP 20714]
[New LWP 20715]
[New LWP 20716]
[New LWP 20717]
[New LWP 20718]
[New LWP 20719]
[New LWP 20720]
[New LWP 20721]
[New LWP 20722]
[New LWP 20723]
[New LWP 20724]
[New LWP 20725]
[New LWP 20726]
[New LWP 20727]
[New LWP 20728]
[New LWP 20729]
[New LWP 20730]
[New LWP 20731]
[New LWP 20739]
[New LWP 20740]
[New LWP 20741]
[New LWP 20742]
[New LWP 20743]
[New LWP 20744]
[New LWP 20745]
[New LWP 20746]
[New LWP 20747]
[New LWP 20748]
[New LWP 20749]
[New LWP 20757]
[New LWP 20761]
[New LWP 20762]
[New LWP 20763]
[New LWP 20764]
[New LWP 20765]
[New LWP 20770]
[Thread debugging using libthread_db enabled]
Using host libthread_db library " usunięty link ".
__GI___nanosleep (remaining=0x7ed1b3a8, requested_time=0x7ed1b3a8) at .. usunięty link 
28   .. usunięty link : Nie ma takiego pliku ani katalogu.
 Id  Target Id                    Frame
* 1  Thread 0x76f3b040 (LWP 20678) "domoticz"    __GI___nanosleep (remaining=0x7ed1b3a8, requested_time=0x7ed1b3a8) at .. usunięty link 
 2  Thread 0x759ed200 (LWP 20679) "Watchdog"    __GI___nanosleep (remaining=0x759ecbb0, requested_time=0x759ecbb0) at .. usunięty link 
 3  Thread 0x751ec200 (LWP 20680) "SQLHelper"    syscall () at .. usunięty link 
 4  Thread 0x749eb200 (LWP 20681) "PluginMgr"    syscall () at .. usunięty link 
 5  Thread 0x73bf0200 (LWP 20682) "1WireByKernel"  futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x73befbd0, expected=0, futex_word=0xeaf590) at .. usunięty link 
 6  Thread 0x733ef200 (LWP 20683) "1WireByKernel"  futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x733eebd0, expected=0, futex_word=0xf2b7b0) at .. usunięty link 
 7  Thread 0x72bee200 (LWP 20684) "InfluxPush"   syscall () at .. usunięty link 
 8  Thread 0x723ed200 (LWP 20685) "Webem_ssncleane" 0x7691e230 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x723ec358, maxevents=128, timeout=-1) at .. usunięty link 
 9  Thread 0x71bb4200 (LWP 20686) "WebServer_8080" 0x7691e230 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x71bb3328, maxevents=128, timeout=-1) at .. usunięty link 
 10  Thread 0x711ff200 (LWP 20687) "Webem_ssncleane" 0x7691e230 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x711fe358, maxevents=128, timeout=-1) at .. usunięty link 
 11  Thread 0x709fe200 (LWP 20688) "WebServer_443"  0x7691e230 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x709fd328, maxevents=128, timeout=-1) at .. usunięty link 
 12  Thread 0x6ffff200 (LWP 20689) "Scheduler"    syscall () at .. usunięty link 
 13  Thread 0x6f7fe200 (LWP 20690) "TCPServer"    0x7691e230 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x6f7fd358, maxevents=128, timeout=-1) at .. usunięty link 
 14  Thread 0x6edff200 (LWP 20691) "MainWorker"   __waitpid (options=0, stat_loc=0x6edf9de8, pid=20773) at .. usunięty link 
 15  Thread 0x6e5fe200 (LWP 20692) "MainWorkerRxMsg" futex_wait_cancelable (private=0, expected=0, futex_word=0xa8d638 <m_mainworker+536>) at .. usunięty link 
 16  Thread 0x6d9ff200 (LWP 20714) "1WireSensors"  __GI___nanosleep (remaining=0x6d9fea60, requested_time=0x6d9fea60) at .. usunięty link 
 17  Thread 0x6d1fe200 (LWP 20715) "1WireSwitches"  syscall () at .. usunięty link 
 18  Thread 0x6c9fd200 (LWP 20716) "Domoticz_HBWork" syscall () at .. usunięty link 
 19  Thread 0x6c1fc200 (LWP 20717) "kocioł"     0x76a74088 in futex_abstimed_wait_cancelable (private=0, abstime=0x0, expected=1, futex_word=0xeb2538) at .. usunięty link 
 20  Thread 0x6b7ff200 (LWP 20718) "komin"      futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x6b7fc1d8, expected=0, futex_word=0x75eb1ec4 <_PyRuntime+724>) at .. usunięty link 
 21  Thread 0x6affe200 (LWP 20719) "bufor on-dom of" 0x76a74088 in futex_abstimed_wait_cancelable (private=0, abstime=0x0, expected=1, futex_word=0xeb2538) at .. usunięty link 
 22  Thread 0x6a7fd200 (LWP 20720) "Grzanie Bufor"  0x76a74088 in futex_abstimed_wait_cancelable (private=0, abstime=0x0, expected=1, futex_word=0xeb2538) at .. usunięty link 
 23  Thread 0x69ffc200 (LWP 20721) "wiatrak"     0x75bf1c9c in _PyEval_EvalCodeWithName () from usunięty link 
 24  Thread 0x697fb200 (LWP 20722) "pompa bufor"   0x76a74088 in futex_abstimed_wait_cancelable (private=0, abstime=0x0, expected=1, futex_word=0xeb2538) at .. usunięty link 
 25  Thread 0x68ffa200 (LWP 20723) "bufor 1"     0x76a74088 in futex_abstimed_wait_cancelable (private=0, abstime=0x0, expected=1, futex_word=0xeb2538) at .. usunięty link 
 26  Thread 0x687f9200 (LWP 20724) "bufor 2"     0x76a74088 in futex_abstimed_wait_cancelable (private=0, abstime=0x0, expected=1, futex_word=0xeb2538) at .. usunięty link 
 27  Thread 0x67ff8200 (LWP 20725) "bufor 3"     0x76a74088 in futex_abstimed_wait_cancelable (private=0, abstime=0x0, expected=1, futex_word=0xeb2538) at .. usunięty link 
 28  Thread 0x677f7200 (LWP 20726) "temp na dom"   0x76a74088 in futex_abstimed_wait_cancelable (private=0, abstime=0x0, expected=1, futex_word=0xeb2538) at .. usunięty link 
 29  Thread 0x66ff6200 (LWP 20727) "zewnatrz"    0x76a74088 in futex_abstimed_wait_cancelable (private=0, abstime=0x0, expected=1, futex_word=0xeb2538) at .. usunięty link 
 30  Thread 0x667f5200 (LWP 20728) "lazienka"    0x76a74088 in futex_abstimed_wait_cancelable (private=0, abstime=0x0, expected=1, futex_word=0xeb2538) at .. usunięty link 
 31  Thread 0x65ff4200 (LWP 20729) "Domoticz_HBWork" syscall () at .. usunięty link 
 32  Thread 0x657f3200 (LWP 20730) "libreelec"    syscall () at .. usunięty link 
 33  Thread 0x64ff2200 (LWP 20731) "pogoda"     syscall () at .. usunięty link 
 34  Thread 0x647f1200 (LWP 20739) "KodiNode"    syscall () at .. usunięty link 
 35  Thread 0x63ff0200 (LWP 20740) "plyta temp"   syscall () at .. usunięty link 
 36  Thread 0x637ef200 (LWP 20741) "RF_Bridge"    0x7691702c in __pselect (nfds=48, readfds=0x637eea78, writefds=<optimized out>, exceptfds=<optimized out>, timeout=<optimized out>, sigmask=0x0) at .. usunięty link 
 37  Thread 0x62fee200 (LWP 20742) "Domoticz_HBWork" syscall () at .. usunięty link 
 38  Thread 0x627ed200 (LWP 20743) "domownicy"    0x76a74088 in futex_abstimed_wait_cancelable (private=0, abstime=0x0, expected=1, futex_word=0xeb2538) at .. usunięty link 
 39  Thread 0x61fec200 (LWP 20744) "Ogrzewanie"   0x76a74088 in futex_abstimed_wait_cancelable (private=0, abstime=0x0, expected=1, futex_word=0xeb2538) at .. usunięty link 
 40  Thread 0x617eb200 (LWP 20745) "Grzanie Gaz"   0x76a74088 in futex_abstimed_wait_cancelable (private=0, abstime=0x0, expected=1, futex_word=0xeb2538) at .. usunięty link 
 41  Thread 0x60fea200 (LWP 20746) "evohome"     syscall () at .. usunięty link 
 42  Thread 0x607e9200 (LWP 20747) "Domoticz_HBWork" syscall () at .. usunięty link 
 43  Thread 0x5ffe8200 (LWP 20748) "Internet"    futex_wait_cancelable (private=0, expected=0, futex_word=0x6db2d360) at .. usunięty link 
 44  Thread 0x5f7e7200 (LWP 20749) "SDM630"     __lll_lock_wait (futex=futex@entry=0xa958c8 <Plugins::AccessPython::PythonMutex>, private=0) at lowlevellock.c:46
 45  Thread 0x5efe6200 (LWP 20757) "PingerWorker"  __GI___poll (timeout=5000, nfds=1, fds=0x5efe3e80) at .. usunięty link 
 46  Thread 0x5dfe5200 (LWP 20761) "1WireSensors"  __GI___nanosleep (remaining=0x5dfe4a60, requested_time=0x5dfe4a60) at .. usunięty link 
 47  Thread 0x5d7e4200 (LWP 20762) "1WireSwitches"  syscall () at .. usunięty link 
 48  Thread 0x5cfe3200 (LWP 20763) "Domoticz_HBWork" syscall () at .. usunięty link 
 49  Thread 0x5c7e2200 (LWP 20764) "Qlima"      futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x5c7df710, expected=0, futex_word=0x75eb1ec4 <_PyRuntime+724>) at .. usunięty link 
 50  Thread 0x5bfe1200 (LWP 20765) "NotificationSys" futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x5bfe0bb0, expected=0, futex_word=0xa8de7c <m_mainworker+2652>) at .. usunięty link 
 51  Thread 0x5b6a0200 (LWP 20770) "Plugin_ASIO"   futex_wait_cancelable (private=0, expected=0, futex_word=0xe79ca0) at .. usunięty link 

Thread 51 (Thread 0x5b6a0200 (LWP 20770)):
#0 futex_wait_cancelable (private=0, expected=0, futex_word=0xe79ca0) at .. usunięty link 
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x0, mutex=0x0, cond=0xe79c78) at pthread_cond_wait.c:502
#2 __pthread_cond_wait (cond=0xe79c78, mutex=0x0) at pthread_cond_wait.c:655
#3 0x003d727c in boost::asio::detail::scheduler::run(boost::system::error_code&) ()
#4 0x00683e74 in Plugins::BoostWorkers() ()
#5 0x0077d374 in thread_proxy ()
#6 0x76a6a494 in start_thread (arg=0x5b6a0200) at pthread_create.c:486
#7 0x7691ddd8 in ?? () at .. usunięty link from usunięty link 
Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?)

Thread 50 (Thread 0x5bfe1200 (LWP 20765)):
#0 futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x5bfe0bb0, expected=0, futex_word=0xa8de7c <m_mainworker+2652>) at .. usunięty link 
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x5bfe0bb0, mutex=0x0, cond=0xa8de50 <m_mainworker+2608>) at pthread_cond_wait.c:539
#2 __pthread_cond_timedwait (cond=0xa8de50 <m_mainworker+2608>, mutex=0x0, abstime=0x5bfe0bb0) at pthread_cond_wait.c:667
#3 0x00277298 in CNotificationSystem::QueueThread() ()
#4 0x00906734 in execute_native_thread_routine ()
#5 0x76a6a494 in start_thread (arg=0x5bfe1200) at pthread_create.c:486
#6 0x7691ddd8 in ?? () at .. usunięty link from usunięty link 
Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?)

Thread 49 (Thread 0x5c7e2200 (LWP 20764)):
#0 futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x5c7df710, expected=0, futex_word=0x75eb1ec4 <_PyRuntime+724>) at .. usunięty link 
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x5c7df710, mutex=0x0, cond=0x75eb1e98 <_PyRuntime+680>) at pthread_cond_wait.c:539
#2 __pthread_cond_timedwait (cond=0x75eb1e98 <_PyRuntime+680>, mutex=0x0, abstime=0x5c7df710) at pthread_cond_wait.c:667
#3 0x75bf3214 in ?? () from usunięty link 
Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?)

Thread 48 (Thread 0x5cfe3200 (LWP 20763)):
#0 syscall () at .. usunięty link 
#1 0x008e41a4 in std::__atomic_futex_unsigned_base::_M_futex_wait_until(unsigned int*, unsigned int, bool, std::chrono::duration<long long, std::ratio<1ll, 1ll> >, std::chrono::duration<long long, std::ratio<1ll, 1000000000ll> >) ()
#2 0x0042e664 in CDomoticzHardwareBase::Do_Heartbeat_Work() ()
#3 0x00906734 in execute_native_thread_routine ()
#4 0x76a6a494 in start_thread (arg=0x5cfe3200) at pthread_create.c:486
#5 0x7691ddd8 in ?? () at .. usunięty link from usunięty link 
Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?)

Thread 47 (Thread 0x5d7e4200 (LWP 20762)):
#0 syscall () at .. usunięty link 
#1 0x008e41a4 in std::__atomic_futex_unsigned_base::_M_futex_wait_until(unsigned int*, unsigned int, bool, std::chrono::duration<long long, std::ratio<1ll, 1ll> >, std::chrono::duration<long long, std::ratio<1ll, 1000000000ll> >) ()
#2 0x003a3508 in C1Wire::SwitchThread() ()
#3 0x00906734 in execute_native_thread_routine ()
#4 0x76a6a494 in start_thread (arg=0x5d7e4200) at pthread_create.c:486
#5 0x7691ddd8 in ?? () at .. usunięty link from usunięty link 
Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?)

Thread 46 (Thread 0x5dfe5200 (LWP 20761)):
#0 __GI___nanosleep (remaining=0x5dfe4a60, requested_time=0x5dfe4a60) at .. usunięty link 
#1 __GI___nanosleep (requested_time=0x5dfe4a60, remaining=0x5dfe4a60) at .. usunięty link :25
#2 0x00224e2c in sleep_milliseconds(long) ()
#3 0x003a45a4 in C1Wire::SensorThread() ()
#4 0x00906734 in execute_native_thread_routine ()
#5 0x76a6a494 in start_thread (arg=0x5dfe5200) at pthread_create.c:486
#6 0x7691ddd8 in ?? () at .. usunięty link from usunięty link 
Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?)

Thread 45 (Thread 0x5efe6200 (LWP 20757)):
#0 __GI___poll (timeout=5000, nfds=1, fds=0x5efe3e80) at .. usunięty link 
#1 __GI___poll (fds=0x5efe3e80, fds@entry=0x5efe3e68, nfds=nfds@entry=1, timeout=timeout@entry=5000) at .. usunięty link 
#2 0x76a1d760 in send_dg (ansp2_malloced=<optimized out>, resplen2=<optimized out>, anssizp2=<optimized out>, ansp2=<optimized out>, anscp=<optimized out>, gotsomewhere=<synthetic pointer>, v_circuit=<synthetic pointer>, ns=1, terrno=0x0, anssizp=0x5efe3f10, ansp=0x5efe3e54, buflen2=<optimized out>, buf2=<optimized out>, buflen=<optimized out>, buf=<optimized out>, statp=0x5efe64b4) at res_send.c:1112
#3 __res_context_send (ctx=ctx@entry=0x70011658, buf=0x0, buf@entry=0x5efe3f30 "\347@\001", buflen=0, buflen@entry=23, buf2=buf2@entry=0x0, buflen2=buflen2@entry=0, ans=<optimized out>, ans@entry=0x5efe49b8 "n", anssiz=<optimized out>, anssiz@entry=1024, ansp=ansp@entry=0x5efe4ddc, ansp2=ansp2@entry=0x0, nansp2=nansp2@entry=0x0, resplen2=resplen2@entry=0x0, ansp2_malloced=ansp2_malloced@entry=0x0) at res_send.c:519
#4 0x76a1b21c in __GI___res_context_query (ctx=ctx@entry=0x70011658, name=name@entry=0x5efe5a34 "wp.pl", class=1, class@entry=0, type=1, type@entry=0, answer=0x5efe49b8 "n", answer@entry=0xa839d0 <__stack_chk_guard@@GLIBC_2.4> "", anslen=1024, anslen@entry=1, answerp=answerp@entry=0x5efe4ddc, answerp2=0x0, nanswerp2=0x0, resplen2=0x0, answerp2_malloced=0x0) at res_query.c:216
#5 0x76a1b81c in __res_context_querydomain (ctx=ctx@entry=0x70011658, name=name@entry=0x5efe5a34 "wp.pl", domain=domain@entry=0x0, class=class@entry=0, type=1, type@entry=0, answer=0x5efe49b8 "n", answer@entry=0x1 <error: Cannot access memory at address 0x1>, anslen=1024, anslen@entry=1899026868, answerp=0x5efe4ddc, answerp@entry=0x0, answerp2=answerp2@entry=0x0, nanswerp2=0x0, nanswerp2@entry=0x5efe4ddc, resplen2=resplen2@entry=0x0, answerp2_malloced=answerp2_malloced@entry=0x0) at res_query.c:601
#6 0x76a1be64 in __GI___res_context_search (ctx=ctx@entry=0x70011658, name=name@entry=0x5efe5a34 "wp.pl", class=0, class@entry=1, type=0, type@entry=1, answer=0x5efe49b8 "n", anslen=anslen@entry=1024, answerp=answerp@entry=0x5efe4ddc, answerp2=answerp2@entry=0x0, nanswerp2=nanswerp2@entry=0x0, resplen2=resplen2@entry=0x0, answerp2_malloced=answerp2_malloced@entry=0x0) at res_query.c:370
#7 0x7130d9b4 in gethostbyname3_context (ctx=ctx@entry=0x70011658, name=name@entry=0x5efe5a34 "wp.pl", af=af@entry=2, result=result@entry=0x5efe5370, buffer=buffer@entry=0x5efe55c0 "\177", buflen=1024, buflen@entry=1593726400, errnop=0x5efe66e4, errnop@entry=0x7130e2d0 <_nss_dns_gethostbyname2_r+100>, h_errnop=0x5efe6720, h_errnop@entry=0x400, ttlp=0x0, ttlp@entry=0x5efe66e4, canonp=0x0, canonp@entry=0x5efe6720) at nss_dns usunięty link 
#8 0x7130e224 in _nss_dns_gethostbyname3_r (name=name@entry=0x5efe5a34 "wp.pl", af=af@entry=2, result=result@entry=0x5efe5370, buffer=buffer@entry=0x5efe55c0 "\177", buflen=1024, buflen@entry=1593725808, errnop=0x5efe66e4, errnop@entry=0x769310e0 <__gethostbyname2_r+448>, h_errnop=h_errnop@entry=0x5efe6720, ttlp=ttlp@entry=0x0, canonp=canonp@entry=0x0) at nss_dns usunięty link 
#9 0x7130e2d0 in _nss_dns_gethostbyname2_r (name=0x5efe5a34 "wp.pl", af=2, result=0x5efe5370, buffer=0x5efe55c0 "\177", buflen=1024, errnop=0x5efe66e4, h_errnop=0x5efe6720) at nss_dns usunięty link 
#10 0x769310e0 in __gethostbyname2_r (name=name@entry=0x5efe5a34 "wp.pl", af=af@entry=2, resbuf=resbuf@entry=0x5efe5370, buffer=<optimized out>, buflen=1024, result=result@entry=0x5efe536c, h_errnop=0x5efe6720) at .. usunięty link 
#11 0x76905220 in gaih_inet (name=name@entry=0x5efe5a34 "wp.pl", service=service@entry=0x0, req=0x5efe5a60, pai=pai@entry=0x5efe5510, naddrs=naddrs@entry=0x5efe551c, tmpbuf=tmpbuf@entry=0x5efe55b8) at .. usunięty link 
#12 0x7690599c in __GI_getaddrinfo (name=<optimized out>, service=<optimized out>, hints=<optimized out>, pai=0x5efe5a10) at .. usunięty link 
#13 0x005bcfa0 in pinger::pinger(boost::asio::io_context&, char const*, int) ()
#14 0x005b907c in CPinger::Do_Ping_Worker(CPinger::PingNode const&) ()
#15 0x0077d374 in thread_proxy ()
#16 0x76a6a494 in start_thread (arg=0x5efe6200) at pthread_create.c:486
#17 0x7691ddd8 in ?? () at .. usunięty link from usunięty link 
Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?)

Thread 44 (Thread 0x5f7e7200 (LWP 20749)):
#0 __lll_lock_wait (futex=futex@entry=0xa958c8 <Plugins::AccessPython::PythonMutex>, private=0) at lowlevellock.c:46
#1 0x76a6cf44 in __GI___pthread_mutex_lock (mutex=0xa958c8 <Plugins::AccessPython::PythonMutex>) at pthread_mutex_lock.c:80
#2 0x00672684 in Plugins::AccessPython::AccessPython(Plugins::CPlugin*, char const*) ()
#3 0x0068076c in Plugins::CPlugin::Do_Work() ()
#4 0x00906734 in execute_native_thread_routine ()
#5 0x76a6a494 in start_thread (arg=0x5f7e7200) at pthread_create.c:486
#6 0x7691ddd8 in ?? () at .. usunięty link from usunięty link 
Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?)

Thread 43 (Thread 0x5ffe8200 (LWP 20748)):
#0 futex_wait_cancelable (private=0, expected=0, futex_word=0x6db2d360) at .. usunięty link 
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x0, mutex=0x0, cond=0x6db2d338) at pthread_cond_wait.c:502
#2 __pthread_cond_wait (cond=0x6db2d338, mutex=0x0) at pthread_cond_wait.c:655
#3 0x00780728 in boost::condition_variable::wait(boost::unique_lock<boost::mutex>&) ()
#4 0x0077d48c in boost::thread::join_noexcept() ()
#5 0x005b6c78 in CPinger::DoPingHosts() ()
#6 0x005b71a8 in CPinger::Do_Work() ()
#7 0x00906734 in execute_native_thread_routine ()
#8 0x76a6a494 in start_thread (arg=0x5ffe8200) at pthread_create.c:486
#9 0x7691ddd8 in ?? () at .. usunięty link from usunięty link 
Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?)

Thread 42 (Thread 0x607e9200 (LWP 20747)):
#0 syscall () at .. usunięty link 
#1 0x008e41a4 in std::__atomic_futex_unsigned_base::_M_futex_wait_until(unsigned int*, unsigned int, bool, std::chrono::duration<long long, std::ratio<1ll, 1ll> >, std::chrono::duration<long long, std::ratio<1ll, 1000000000ll> >) ()
#2 0x0042e664 in CDomoticzHardwareBase::Do_Heartbeat_Work() ()
#3 0x00906734 in execute_native_thread_routine ()
#4 0x76a6a494 in start_thread (arg=0x607e9200) at pthread_create.c:486
#5 0x7691ddd8 in ?? () at .. usunięty link from usunięty link 
Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?)

Thread 41 (Thread 0x60fea200 (LWP 20746)):
#0 syscall () at .. usunięty link 
#1 0x008e41a4 in std::__atomic_futex_unsigned_base::_M_futex_wait_until(unsigned int*, unsigned int, bool, std::chrono::duration<long long, std::ratio<1ll, 1ll> >, std::chrono::duration<long long, std::ratio<1ll, 1000000000ll> >) ()
#2 0x00498e78 in CEvohomeWeb::Do_Work() ()
#3 0x00906734 in execute_native_thread_routine ()
#4 0x76a6a494 in start_thread (arg=0x60fea200) at pthread_create.c:486
#5 0x7691ddd8 in ?? () at .. usunięty link from usunięty link 
Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?)

Thread 40 (Thread 0x617eb200 (LWP 20745)):
#0 0x76a74088 in futex_abstimed_wait_cancelable (private=0, abstime=0x0, expected=1, futex_word=0xeb2538) at .. usunięty link 
#1 do_futex_wait (sem=sem@entry=0xeb2538, abstime=0x0) at sem_waitcommon.c:115
#2 0x76a741f4 in __new_sem_wait_slow (sem=0xeb2538, abstime=0x0) at sem_waitcommon.c:282
#3 0x75bb429c in PyThread_acquire_lock_timed () from usunięty link 
#4 0x75bb4574 in PyThread_acquire_lock () from usunięty link 
#5 0x00000000 in ?? ()
Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?)

Thread 39 (Thread 0x61fec200 (LWP 20744)):
#0 0x76a74088 in futex_abstimed_wait_cancelable (private=0, abstime=0x0, expected=1, futex_word=0xeb2538) at .. usunięty link 
#1 do_futex_wait (sem=sem@entry=0xeb2538, abstime=0x0) at sem_waitcommon.c:115
#2 0x76a741f4 in __new_sem_wait_slow (sem=0xeb2538, abstime=0x0) at sem_waitcommon.c:282
#3 0x75bb429c in PyThread_acquire_lock_timed () from usunięty link 
#4 0x75bb4574 in PyThread_acquire_lock () from usunięty link 
#5 0x00000000 in ?? ()
Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?)

Thread 38 (Thread 0x627ed200 (LWP 20743)):
#0 0x76a74088 in futex_abstimed_wait_cancelable (private=0, abstime=0x0, expected=1, futex_word=0xeb2538) at .. usunięty link 
#1 do_futex_wait (sem=sem@entry=0xeb2538, abstime=0x0) at sem_waitcommon.c:115
#2 0x76a741f4 in __new_sem_wait_slow (sem=0xeb2538, abstime=0x0) at sem_waitcommon.c:282
#3 0x75bb429c in PyThread_acquire_lock_timed () from usunięty link 
#4 0x75bb4574 in PyThread_acquire_lock () from usunięty link 
#5 0x00000000 in ?? ()
Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?)

Thread 37 (Thread 0x62fee200 (LWP 20742)):
#0 syscall () at .. usunięty link 
#1 0x008e41a4 in std::__atomic_futex_unsigned_base::_M_futex_wait_until(unsigned int*, unsigned int, bool, std::chrono::duration<long long, std::ratio<1ll, 1ll> >, std::chrono::duration<long long, std::ratio<1ll, 1000000000ll> >) ()
#2 0x0042e664 in CDomoticzHardwareBase::Do_Heartbeat_Work() ()
#3 0x00906734 in execute_native_thread_routine ()
#4 0x76a6a494 in start_thread (arg=0x62fee200) at pthread_create.c:486
#5 0x7691ddd8 in ?? () at .. usunięty link from usunięty link 
Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?)

Thread 36 (Thread 0x637ef200 (LWP 20741)):
#0 0x7691702c in __pselect (nfds=48, readfds=0x637eea78, writefds=<optimized out>, exceptfds=<optimized out>, timeout=<optimized out>, sigmask=0x0) at .. usunięty link 
#1 0x0076d768 in mosquitto_loop ()
#2 0x00000200 in ?? ()
Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?)

Thread 35 (Thread 0x63ff0200 (LWP 20740)):
#0 syscall () at .. usunięty link 
#1 0x008e41a4 in std::__atomic_futex_unsigned_base::_M_futex_wait_until(unsigned int*, unsigned int, bool, std::chrono::duration<long long, std::ratio<1ll, 1ll> >, std::chrono::duration<long long, std::ratio<1ll, 1000000000ll> >) ()
#2 0x004adec8 in CHardwareMonitor::Do_Work() ()
#3 0x00906734 in execute_native_thread_routine ()
#4 0x76a6a494 in start_thread (arg=0x63ff0200) at pthread_create.c:486
#5 0x7691ddd8 in ?? () at .. usunięty link from usunięty link 
Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?)

Thread 34 (Thread 0x647f1200 (LWP 20739)):
#0 syscall () at .. usunięty link 
#1 0x008e41a4 in std::__atomic_futex_unsigned_base::_M_futex_wait_until(unsigned int*, unsigned int, bool, std::chrono::duration<long long, std::ratio<1ll, 1ll> >, std::chrono::duration<long long, std::ratio<1ll, 1000000000ll> >) ()
#2 0x004dbcb4 in CKodiNode::Do_Work() ()
#3 0x0077d374 in thread_proxy ()
#4 0x76a6a494 in start_thread (arg=0x647f1200) at pthread_create.c:486
#5 0x7691ddd8 in ?? () at .. usunięty link from usunięty link 
Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?)

Thread 33 (Thread 0x64ff2200 (LWP 20731)):
#0 syscall () at .. usunięty link 
#1 0x008e41a4 in std::__atomic_futex_unsigned_base::_M_futex_wait_until(unsigned int*, unsigned int, bool, std::chrono::duration<long long, std::ratio<1ll, 1ll> >, std::chrono::duration<long long, std::ratio<1ll, 1000000000ll> >) ()
#2 0x00416634 in CDarkSky::Do_Work() ()
#3 0x00906734 in execute_native_thread_routine ()
#4 0x76a6a494 in start_thread (arg=0x64ff2200) at pthread_create.c:486
#5 0x7691ddd8 in ?? () at .. usunięty link from usunięty link 
Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?)

Thread 32 (Thread 0x657f3200 (LWP 20730)):
#0 syscall () at .. usunięty link 
#1 0x008e41a4 in std::__atomic_futex_unsigned_base::_M_futex_wait_until(unsigned int*, unsigned int, bool, std::chrono::duration<long long, std::ratio<1ll, 1ll> >, std::chrono::duration<long long, std::ratio<1ll, 1000000000ll> >) ()
#2 0x004d72f4 in CKodi::Do_Work() ()
#3 0x00906734 in execute_native_thread_routine ()
#4 0x76a6a494 in start_thread (arg=0x657f3200) at pthread_create.c:486
#5 0x7691ddd8 in ?? () at .. usunięty link from usunięty link 
Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?)

Thread 31 (Thread 0x65ff4200 (LWP 20729)):
#0 syscall () at .. usunięty link 
#1 0x008e41a4 in std::__atomic_futex_unsigned_base::_M_futex_wait_until(unsigned int*, unsigned int, bool, std::chrono::duration<long long, std::ratio<1ll, 1ll> >, std::chrono::duration<long long, std::ratio<1ll, 1000000000ll> >) ()
#2 0x0042e664 in CDomoticzHardwareBase::Do_Heartbeat_Work() ()
#3 0x00906734 in execute_native_thread_routine ()
#4 0x76a6a494 in start_thread (arg=0x65ff4200) at pthread_create.c:486
#5 0x7691ddd8 in ?? () at .. usunięty link from usunięty link 
Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?)

Thread 30 (Thread 0x667f5200 (LWP 20728)):
#0 0x76a74088 in futex_abstimed_wait_cancelable (private=0, abstime=0x0, expected=1, futex_word=0xeb2538) at .. usunięty link 
#1 do_futex_wait (sem=sem@entry=0xeb2538, abstime=0x0) at sem_waitcommon.c:115
#2 0x76a741f4 in __new_sem_wait_slow (sem=0xeb2538, abstime=0x0) at sem_waitcommon.c:282
#3 0x75bb429c in PyThread_acquire_lock_timed () from usunięty link 
#4 0x75bb4574 in PyThread_acquire_lock () from usunięty link 
#5 0x00000000 in ?? ()
Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?)

Thread 29 (Thread 0x66ff6200 (LWP 20727)):
#0 0x76a74088 in futex_abstimed_wait_cancelable (private=0, abstime=0x0, expected=1, futex_word=0xeb2538) at .. usunięty link 
#1 do_futex_wait (sem=sem@entry=0xeb2538, abstime=0x0) at sem_waitcommon.c:115
#2 0x76a741f4 in __new_sem_wait_slow (sem=0xeb2538, abstime=0x0) at sem_waitcommon.c:282
#3 0x75bb429c in PyThread_acquire_lock_timed () from usunięty link 
#4 0x75bb4574 in PyThread_acquire_lock () from usunięty link 
#5 0x00000000 in ?? ()
Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?)

Thread 28 (Thread 0x677f7200 (LWP 20726)):
#0 0x76a74088 in futex_abstimed_wait_cancelable (private=0, abstime=0x0, expected=1, futex_word=0xeb2538) at .. usunięty link 
#1 do_futex_wait (sem=sem@entry=0xeb2538, abstime=0x0) at sem_waitcommon.c:115
#2 0x76a741f4 in __new_sem_wait_slow (sem=0xeb2538, abstime=0x0) at sem_waitcommon.c:282
#3 0x75bb429c in PyThread_acquire_lock_timed () from usunięty link 
#4 0x75bb4574 in PyThread_acquire_lock () from usunięty link 
#5 0x00000000 in ?? ()
Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?)

Thread 27 (Thread 0x67ff8200 (LWP 20725)):
#0 0x76a74088 in futex_abstimed_wait_cancelable (private=0, abstime=0x0, expected=1, futex_word=0xeb2538) at .. usunięty link 
#1 do_futex_wait (sem=sem@entry=0xeb2538, abstime=0x0) at sem_waitcommon.c:115
#2 0x76a741f4 in __new_sem_wait_slow (sem=0xeb2538, abstime=0x0) at sem_waitcommon.c:282
#3 0x75bb429c in PyThread_acquire_lock_timed () from usunięty link 
#4 0x75bb4574 in PyThread_acquire_lock () from usunięty link 
#5 0x00000000 in ?? ()
Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?)

Thread 26 (Thread 0x687f9200 (LWP 20724)):
#0 0x76a74088 in futex_abstimed_wait_cancelable (private=0, abstime=0x0, expected=1, futex_word=0xeb2538) at .. usunięty link 
#1 do_futex_wait (sem=sem@entry=0xeb2538, abstime=0x0) at sem_waitcommon.c:115
#2 0x76a741f4 in __new_sem_wait_slow (sem=0xeb2538, abstime=0x0) at sem_waitcommon.c:282
#3 0x75bb429c in PyThread_acquire_lock_timed () from usunięty link 
#4 0x75bb4574 in PyThread_acquire_lock () from usunięty link 
#5 0x00000000 in ?? ()
Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?)

Thread 25 (Thread 0x68ffa200 (LWP 20723)):
#0 0x76a74088 in futex_abstimed_wait_cancelable (private=0, abstime=0x0, expected=1, futex_word=0xeb2538) at .. usunięty link 
#1 do_futex_wait (sem=sem@entry=0xeb2538, abstime=0x0) at sem_waitcommon.c:115
#2 0x76a741f4 in __new_sem_wait_slow (sem=0xeb2538, abstime=0x0) at sem_waitcommon.c:282
#3 0x75bb429c in PyThread_acquire_lock_timed () from usunięty link 
#4 0x75bb4574 in PyThread_acquire_lock () from usunięty link 
#5 0x00000000 in ?? ()
Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?)

Thread 24 (Thread 0x697fb200 (LWP 20722)):
#0 0x76a74088 in futex_abstimed_wait_cancelable (private=0, abstime=0x0, expected=1, futex_word=0xeb2538) at .. usunięty link 
#1 do_futex_wait (sem=sem@entry=0xeb2538, abstime=0x0) at sem_waitcommon.c:115
#2 0x76a741f4 in __new_sem_wait_slow (sem=0xeb2538, abstime=0x0) at sem_waitcommon.c:282
#3 0x75bb429c in PyThread_acquire_lock_timed () from usunięty link 
#4 0x75bb4574 in PyThread_acquire_lock () from usunięty link 
#5 0x00000000 in ?? ()
Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?)

Thread 23 (Thread 0x69ffc200 (LWP 20721)):
#0 0x75bf1c9c in _PyEval_EvalCodeWithName () from usunięty link 
#1 0x75cc0340 in _PyFunction_FastCallKeywords () from usunięty link 
#2 0x75abdf9c in _PyEval_EvalFrameDefault () from usunięty link 
#3 0x75bf24d4 in _PyEval_EvalCodeWithName () from usunięty link 
#4 0x75cc0340 in _PyFunction_FastCallKeywords () from usunięty link 
#5 0x75abe9f0 in _PyEval_EvalFrameDefault () from usunięty link 
#6 0x75bf24d4 in _PyEval_EvalCodeWithName () from usunięty link 
#7 0x75cc0340 in _PyFunction_FastCallKeywords () from usunięty link 
#8 0x75abd950 in _PyEval_EvalFrameDefault () from usunięty link 
#9 0x75bf24d4 in _PyEval_EvalCodeWithName () from usunięty link 
#10 0x75cc0634 in _PyFunction_FastCallDict () from usunięty link 
#11 0x75cc33c8 in _PyObject_Call_Prepend () from usunięty link 
#12 0x75c64080 in ?? () from usunięty link 
Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?)

Thread 22 (Thread 0x6a7fd200 (LWP 20720)):
#0 0x76a74088 in futex_abstimed_wait_cancelable (private=0, abstime=0x0, expected=1, futex_word=0xeb2538) at .. usunięty link 
#1 do_futex_wait (sem=sem@entry=0xeb2538, abstime=0x0) at sem_waitcommon.c:115
#2 0x76a741f4 in __new_sem_wait_slow (sem=0xeb2538, abstime=0x0) at sem_waitcommon.c:282
#3 0x75bb429c in PyThread_acquire_lock_timed () from usunięty link 
#4 0x75bb4574 in PyThread_acquire_lock () from usunięty link 
#5 0x00000000 in ?? ()
Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?)

Thread 21 (Thread 0x6affe200 (LWP 20719)):
#0 0x76a74088 in futex_abstimed_wait_cancelable (private=0, abstime=0x0, expected=1, futex_word=0xeb2538) at .. usunięty link 
#1 do_futex_wait (sem=sem@entry=0xeb2538, abstime=0x0) at sem_waitcommon.c:115
#2 0x76a741f4 in __new_sem_wait_slow (sem=0xeb2538, abstime=0x0) at sem_waitcommon.c:282
#3 0x75bb429c in PyThread_acquire_lock_timed () from usunięty link 
#4 0x75bb4574 in PyThread_acquire_lock () from usunięty link 
#5 0x00000000 in ?? ()
Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?)

Thread 20 (Thread 0x6b7ff200 (LWP 20718)):
#0 futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x6b7fc1d8, expected=0, futex_word=0x75eb1ec4 <_PyRuntime+724>) at .. usunięty link 
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x6b7fc1d8, mutex=0x0, cond=0x75eb1e98 <_PyRuntime+680>) at pthread_cond_wait.c:539
#2 __pthread_cond_timedwait (cond=0x75eb1e98 <_PyRuntime+680>, mutex=0x0, abstime=0x6b7fc1d8) at pthread_cond_wait.c:667
#3 0x75bf3214 in ?? () from usunięty link 
Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?)

Thread 19 (Thread 0x6c1fc200 (LWP 20717)):
#0 0x76a74088 in futex_abstimed_wait_cancelable (private=0, abstime=0x0, expected=1, futex_word=0xeb2538) at .. usunięty link 
#1 do_futex_wait (sem=sem@entry=0xeb2538, abstime=0x0) at sem_waitcommon.c:115
#2 0x76a741f4 in __new_sem_wait_slow (sem=0xeb2538, abstime=0x0) at sem_waitcommon.c:282
#3 0x75bb429c in PyThread_acquire_lock_timed () from usunięty link 
#4 0x75bb4574 in PyThread_acquire_lock () from usunięty link 
#5 0x00000000 in ?? ()
Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?)

Thread 18 (Thread 0x6c9fd200 (LWP 20716)):
#0 syscall () at .. usunięty link 
#1 0x008e41a4 in std::__atomic_futex_unsigned_base::_M_futex_wait_until(unsigned int*, unsigned int, bool, std::chrono::duration<long long, std::ratio<1ll, 1ll> >, std::chrono::duration<long long, std::ratio<1ll, 1000000000ll> >) ()
#2 0x0042e664 in CDomoticzHardwareBase::Do_Heartbeat_Work() ()
#3 0x00906734 in execute_native_thread_routine ()
#4 0x76a6a494 in start_thread (arg=0x6c9fd200) at pthread_create.c:486
#5 0x7691ddd8 in ?? () at .. usunięty link from usunięty link 
Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?)

Thread 17 (Thread 0x6d1fe200 (LWP 20715)):
#0 syscall () at .. usunięty link 
#1 0x008e41a4 in std::__atomic_futex_unsigned_base::_M_futex_wait_until(unsigned int*, unsigned int, bool, std::chrono::duration<long long, std::ratio<1ll, 1ll> >, std::chrono::duration<long long, std::ratio<1ll, 1000000000ll> >) ()
#2 0x003a3508 in C1Wire::SwitchThread() ()
#3 0x00906734 in execute_native_thread_routine ()
#4 0x76a6a494 in start_thread (arg=0x6d1fe200) at pthread_create.c:486
#5 0x7691ddd8 in ?? () at .. usunięty link from usunięty link 
Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?)

Thread 16 (Thread 0x6d9ff200 (LWP 20714)):
#0 __GI___nanosleep (remaining=0x6d9fea60, requested_time=0x6d9fea60) at .. usunięty link 
#1 __GI___nanosleep (requested_time=0x6d9fea60, remaining=0x6d9fea60) at .. usunięty link :25
#2 0x00224e2c in sleep_milliseconds(long) ()
#3 0x003a45a4 in C1Wire::SensorThread() ()
#4 0x00906734 in execute_native_thread_routine ()
#5 0x76a6a494 in start_thread (arg=0x6d9ff200) at pthread_create.c:486
#6 0x7691ddd8 in ?? () at .. usunięty link from usunięty link 
Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?)

Thread 15 (Thread 0x6e5fe200 (LWP 20692)):
#0 futex_wait_cancelable (private=0, expected=0, futex_word=0xa8d638 <m_mainworker+536>) at .. usunięty link 
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x0, mutex=0x0, cond=0xa8d610 <m_mainworker+496>) at pthread_cond_wait.c:502
#2 __pthread_cond_wait (cond=0xa8d610 <m_mainworker+496>, mutex=0x0) at pthread_cond_wait.c:655
#3 0x0021b61c in boost::unique_lock<boost::shared_mutex>::lock() ()
#4 0x0021410c in CEventSystem::UpdateSingleState(unsigned long long, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, int, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, unsigned char, unsigned char, _eSwitchType, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, unsigned char, unsigned char, std::map<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, std::less<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >, std::allocator<std::pair<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > > > > const&) [clone .constprop.1270] ()
#5 0x00214728 in CEventSystem::ProcessDevice(int, unsigned long long, unsigned char, unsigned char, unsigned char, unsigned char, unsigned char, int, char const*) ()
#6 0x002a7374 in CSQLHelper::UpdateValueInt(int, char const*, unsigned char, unsigned char, unsigned char, unsigned char, unsigned char, int, char const*, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&, bool) ()
#7 0x002caed0 in CSQLHelper::UpdateValue(int, char const*, unsigned char, unsigned char, unsigned char, unsigned char, unsigned char, int, char const*, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&, bool) ()
#8 0x0025579c in MainWorker::decode_Temp(CDomoticzHardwareBase const*, tRBUF const*, MainWorker::_tRxMessageProcessingResult&) ()
#9 0x002618e0 in MainWorker::ProcessRXMessage(CDomoticzHardwareBase const*, unsigned char const*, char const*, int, char const*) ()
#10 0x00263a54 in MainWorker::Do_Work_On_Rx_Messages() ()
#11 0x00906734 in execute_native_thread_routine ()
#12 0x76a6a494 in start_thread (arg=0x6e5fe200) at pthread_create.c:486
#13 0x7691ddd8 in ?? () at .. usunięty link from usunięty link 
Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?)

Thread 14 (Thread 0x6edff200 (LWP 20691)):
#0 __waitpid (options=0, stat_loc=0x6edf9de8, pid=20773) at .. usunięty link 
#1 __waitpid (pid=20773, stat_loc=0x6edf9de8, options=0) at .. usunięty link 
#2 0x0029121c in dumpstack_gdb(bool) ()
#3 0x002917e8 in signal_handler(int, siginfo_t*, void*) ()
#4 <signal handler called>
#5 raise (sig=6) at .. usunięty link 
#6 <signal handler called>
#7 __GI_raise (sig=sig@entry=6) at .. usunięty link 
#8 0x7685e230 in __GI_abort () at abort.c:79
#9 0x0092f064 in __gnu_cxx::__verbose_terminate_handler() ()
#10 0x0089241c in __cxxabiv1::__terminate(void (*)()) ()
#11 0x00892490 in std::terminate() ()
#12 0x0089cf40 in __cxa_throw ()
#13 0x008cb998 in std::__throw_invalid_argument(char const*) ()
#14 0x00379154 in unsigned long long __gnu_cxx::__stoa<unsigned long long, unsigned long long, char, int>(unsigned long long (*)(char const*, char**, int), char const*, char const*, unsigned int*, int) ()
#15 0x0035df3c in http::server::CWebServer::GetJSonDevices(Json::Value&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, bool, bool, bool, long, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&) ()
#16 0x002014d8 in CEventSystem::UpdateJsonMap(CEventSystem::_tDeviceStatus&, unsigned long long) [clone .constprop.1290] ()
#17 0x0021539c in CEventSystem::GetCurrentStates() ()
#18 0x00215d28 in CEventSystem::StartEventSystem() ()
#19 0x00260098 in MainWorker::Do_Work() ()
#20 0x00906734 in execute_native_thread_routine ()
#21 0x76a6a494 in start_thread (arg=0x6edff200) at pthread_create.c:486
#22 0x7691ddd8 in ?? () at .. usunięty link from usunięty link 
Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?)

Thread 13 (Thread 0x6f7fe200 (LWP 20690)):
#0 0x7691e230 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x6f7fd358, maxevents=128, timeout=-1) at .. usunięty link 
#1 0x003d519c in boost::asio::detail::epoll_reactor::run(long, boost::asio::detail::op_queue<boost::asio::detail::scheduler_operation>&) ()
#2 0x003d7194 in boost::asio::detail::scheduler::run(boost::system::error_code&) ()
#3 0x006e0d80 in std::thread::_State_impl<std::thread::_Invoker<std::tuple<tcp::server::CTCPServer::StartServer(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)::{lambda()#1}> > >::_M_run() ()
#4 0x00906734 in execute_native_thread_routine ()
#5 0x76a6a494 in start_thread (arg=0x6f7fe200) at pthread_create.c:486
#6 0x7691ddd8 in ?? () at .. usunięty link from usunięty link 
Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?)

Thread 12 (Thread 0x6ffff200 (LWP 20689)):
#0 syscall () at .. usunięty link 
#1 0x008e41a4 in std::__atomic_futex_unsigned_base::_M_futex_wait_until(unsigned int*, unsigned int, bool, std::chrono::duration<long long, std::ratio<1ll, 1ll> >, std::chrono::duration<long long, std::ratio<1ll, 1000000000ll> >) ()
#2 0x00288690 in CScheduler::Do_Work() ()
#3 0x00906734 in execute_native_thread_routine ()
#4 0x76a6a494 in start_thread (arg=0x6ffff200) at pthread_create.c:486
#5 0x7691ddd8 in ?? () at .. usunięty link from usunięty link 
Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?)

Thread 11 (Thread 0x709fe200 (LWP 20688)):
#0 0x7691e230 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x709fd328, maxevents=128, timeout=-1) at .. usunięty link 
#1 0x003d519c in boost::asio::detail::epoll_reactor::run(long, boost::asio::detail::op_queue<boost::asio::detail::scheduler_operation>&) ()
#2 0x003d7194 in boost::asio::detail::scheduler::run(boost::system::error_code&) ()
#3 0x0072bc88 in http::server::server_base::run() ()
#4 0x002d9bfc in std::thread::_State_impl<std::thread::_Invoker<std::tuple<http::server::CWebServer::StartServer(http::server::server_settings&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, bool)::{lambda()#280}> > >::_M_run() ()
#5 0x00906734 in execute_native_thread_routine ()
#6 0x76a6a494 in start_thread (arg=0x709fe200) at pthread_create.c:486
#7 0x7691ddd8 in ?? () at .. usunięty link from usunięty link 
Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?)

Thread 10 (Thread 0x711ff200 (LWP 20687)):
#0 0x7691e230 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x711fe358, maxevents=128, timeout=-1) at .. usunięty link 
#1 0x003d519c in boost::asio::detail::epoll_reactor::run(long, boost::asio::detail::op_queue<boost::asio::detail::scheduler_operation>&) ()
#2 0x003d7194 in boost::asio::detail::scheduler::run(boost::system::error_code&) ()
#3 0x006fc0b4 in std::thread::_State_impl<std::thread::_Invoker<std::tuple<http::server::cWebem::cWebem(http::server::server_settings const&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)::{lambda()#2}> > >::_M_run() ()
#4 0x00906734 in execute_native_thread_routine ()
#5 0x76a6a494 in start_thread (arg=0x711ff200) at pthread_create.c:486
#6 0x7691ddd8 in ?? () at .. usunięty link from usunięty link 
Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?)

Thread 9 (Thread 0x71bb4200 (LWP 20686)):
#0 0x7691e230 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x71bb3328, maxevents=128, timeout=-1) at .. usunięty link 
#1 0x003d519c in boost::asio::detail::epoll_reactor::run(long, boost::asio::detail::op_queue<boost::asio::detail::scheduler_operation>&) ()
#2 0x003d7194 in boost::asio::detail::scheduler::run(boost::system::error_code&) ()
#3 0x0072bc88 in http::server::server_base::run() ()
#4 0x002d9bfc in std::thread::_State_impl<std::thread::_Invoker<std::tuple<http::server::CWebServer::StartServer(http::server::server_settings&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, bool)::{lambda()#280}> > >::_M_run() ()
#5 0x00906734 in execute_native_thread_routine ()
#6 0x76a6a494 in start_thread (arg=0x71bb4200) at pthread_create.c:486
#7 0x7691ddd8 in ?? () at .. usunięty link from usunięty link 
Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?)

Thread 8 (Thread 0x723ed200 (LWP 20685)):
#0 0x7691e230 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x723ec358, maxevents=128, timeout=-1) at .. usunięty link 
#1 0x003d519c in boost::asio::detail::epoll_reactor::run(long, boost::asio::detail::op_queue<boost::asio::detail::scheduler_operation>&) ()
#2 0x003d7194 in boost::asio::detail::scheduler::run(boost::system::error_code&) ()
#3 0x006fc0b4 in std::thread::_State_impl<std::thread::_Invoker<std::tuple<http::server::cWebem::cWebem(http::server::server_settings const&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)::{lambda()#2}> > >::_M_run() ()
#4 0x00906734 in execute_native_thread_routine ()
#5 0x76a6a494 in start_thread (arg=0x723ed200) at pthread_create.c:486
#6 0x7691ddd8 in ?? () at .. usunięty link from usunięty link 
Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?)

Thread 7 (Thread 0x72bee200 (LWP 20684)):
#0 syscall () at .. usunięty link 
#1 0x008e41a4 in std::__atomic_futex_unsigned_base::_M_futex_wait_until(unsigned int*, unsigned int, bool, std::chrono::duration<long long, std::ratio<1ll, 1ll> >, std::chrono::duration<long long, std::ratio<1ll, 1000000000ll> >) ()
#2 0x00393ed0 in CInfluxPush::Do_Work() ()
#3 0x00906734 in execute_native_thread_routine ()
#4 0x76a6a494 in start_thread (arg=0x72bee200) at pthread_create.c:486
#5 0x7691ddd8 in ?? () at .. usunięty link from usunięty link 
Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?)

Thread 6 (Thread 0x733ef200 (LWP 20683)):
#0 futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x733eebd0, expected=0, futex_word=0xf2b7b0) at .. usunięty link 
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x733eebd0, mutex=0x0, cond=0xf2b788) at pthread_cond_wait.c:539
#2 __pthread_cond_timedwait (cond=0xf2b788, mutex=0x0, abstime=0x733eebd0) at pthread_cond_wait.c:667
#3 0x003b1dbc in C1WireByKernel::ThreadFunction() ()
#4 0x00906734 in execute_native_thread_routine ()
#5 0x76a6a494 in start_thread (arg=0x733ef200) at pthread_create.c:486
#6 0x7691ddd8 in ?? () at .. usunięty link from usunięty link 
Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?)

Thread 5 (Thread 0x73bf0200 (LWP 20682)):
#0 futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x73befbd0, expected=0, futex_word=0xeaf590) at .. usunięty link 
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x73befbd0, mutex=0x0, cond=0xeaf568) at pthread_cond_wait.c:539
#2 __pthread_cond_timedwait (cond=0xeaf568, mutex=0x0, abstime=0x73befbd0) at pthread_cond_wait.c:667
#3 0x003b1dbc in C1WireByKernel::ThreadFunction() ()
#4 0x00906734 in execute_native_thread_routine ()
#5 0x76a6a494 in start_thread (arg=0x73bf0200) at pthread_create.c:486
#6 0x7691ddd8 in ?? () at .. usunięty link from usunięty link 
Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?)

Thread 4 (Thread 0x749eb200 (LWP 20681)):
#0 syscall () at .. usunięty link 
#1 0x008e41a4 in std::__atomic_futex_unsigned_base::_M_futex_wait_until(unsigned int*, unsigned int, bool, std::chrono::duration<long long, std::ratio<1ll, 1ll> >, std::chrono::duration<long long, std::ratio<1ll, 1000000000ll> >) ()
#2 0x00684684 in Plugins::CPluginSystem::Do_Work() ()
#3 0x00906734 in execute_native_thread_routine ()
#4 0x76a6a494 in start_thread (arg=0x749eb200) at pthread_create.c:486
#5 0x7691ddd8 in ?? () at .. usunięty link from usunięty link 
Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?)

Thread 3 (Thread 0x751ec200 (LWP 20680)):
#0 syscall () at .. usunięty link 
#1 0x008e41a4 in std::__atomic_futex_unsigned_base::_M_futex_wait_until(unsigned int*, unsigned int, bool, std::chrono::duration<long long, std::ratio<1ll, 1ll> >, std::chrono::duration<long long, std::ratio<1ll, 1000000000ll> >) ()
#2 0x002a8698 in CSQLHelper::Do_Work() ()
#3 0x00906734 in execute_native_thread_routine ()
#4 0x76a6a494 in start_thread (arg=0x751ec200) at pthread_create.c:486
#5 0x7691ddd8 in ?? () at .. usunięty link from usunięty link 
Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?)

Thread 2 (Thread 0x759ed200 (LWP 20679)):
#0 __GI___nanosleep (remaining=0x759ecbb0, requested_time=0x759ecbb0) at .. usunięty link 
#1 __GI___nanosleep (requested_time=0x759ecbb0, remaining=0x759ecbb0) at .. usunięty link :25
#2 0x00224e2c in sleep_milliseconds(long) ()
#3 0x00291950 in Do_Watchdog_Work() ()
#4 0x00906734 in execute_native_thread_routine ()
#5 0x76a6a494 in start_thread (arg=0x759ed200) at pthread_create.c:486
#6 0x7691ddd8 in ?? () at .. usunięty link from usunięty link 
Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?)

Thread 1 (Thread 0x76f3b040 (LWP 20678)):
#0 __GI___nanosleep (remaining=0x7ed1b3a8, requested_time=0x7ed1b3a8) at .. usunięty link 
#1 __GI___nanosleep (requested_time=0x7ed1b3a8, remaining=0x7ed1b3a8) at .. usunięty link :25
#2 0x00224d98 in sleep_seconds(long) ()
#3 0x001af740 in main ()

Main thread:
#0 __GI___nanosleep (remaining=0x7ed1b3a8, requested_time=0x7ed1b3a8) at .. usunięty link 
#1 __GI___nanosleep (requested_time=0x7ed1b3a8, remaining=0x7ed1b3a8) at .. usunięty link :25
#2 0x00224d98 in sleep_seconds(long) ()
#3 0x001af740 in main ()
[Inferior 1 (process 20678) detached]

Jeżeli brakuje jakichś informacji to będę podsyłał.

 
Dodane : 03/12/2022 8:54 pm
isom
 isom
(@isom)
Wpisów: 4979
Prezes Moderator Zasłużony dla Forum, Donator 2K19, Donator 2K20
 

Może napisz okoliczności tego zdarzenia , jakaś aktulizacja systemu ? Dodałeś wtyczkę Pythona ? Podniosłeś wersję Pythona ? Ewidentnie błędy są związane z Pythonem 

 
Dodane : 04/12/2022 12:18 am
(@pi3tia)
Wpisów: 2
Nowy
Autor tematu
 

Jedyne co zrobiłem to polecenie curl w terminalu w celu sczytania danych ze switcha ale z tego co pamiętam to już nie bardzo chciało działać. Zgrałem sobie obecną bazę, a w domoticzu przywróciłem z kopii sprzed miesiąca więc niewiele straciłem i na razie działa (odpukać). A co do obecnej bazy, da się z niej wyciągnąć jakieś dane? To znaczy np. logi liczników czy wykresy do fotowoltaiki w celu przeniesienia do tej sprzed miesiąca. Widzę że jest programik DB Browser for SQLite ale czy w ogóle da radę coś takiego zrobić?

 
Dodane : 04/12/2022 12:46 am
Udostępnij: