ArduinoHA, Multi St...
 
Powiadomienia
Wyczyść wszystko

ArduinoHA, Multi State Button nie wyzwala automatyzacji

Dawid Kądziela
(@dawidkadziela)
Początkujący

Cześć Wszystkim!

 

Arduino widzi się z HA. HA widzi opcje button short press i button long press, ale nie reaguje przy zwarciu pinu 9 do GND. Poniżej załączam szkic z Arduino i szkic automatyzacji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
id: '1638427019690'
alias: Mybutton ON to OFF
description: hej
trigger:
 - platform: device
  domain: mqtt
  device_id: 0ed8d7a687af41ade0c126a651e8485d
  type: button_short_press
  subtype: mybtn
  discovery_id: 0010fa6e384a mybtn_button_short_press
condition:
 - condition: and
  conditions:
   - condition: state
    entity_id: switch.relay_1_102
    state: 'on'
action:
 - service: switch.turn_off
  target:
   entity_id: switch.relay_1_102
mode: single
#include <Ethernet.h>
#include <ArduinoHA.h>
#define MY_DEBUG
// This example uses JC Button library
// https://github.com/JChristensen/JC_Button 
#include <JC_Button.h>

#define BUTTON_PIN   9
#define BUTTON_NAME   "mybtn"
#define BROKER_ADDR   IPAddress(192,168,0,140)
#define BROKER_USERNAME   "mqtt" // replace with your credentials
#define BROKER_PASSWORD   "1234"

byte mac[] = {0x00, 0x10, 0xFA, 0x6E, 0x38, 0x4A};

EthernetClient client;
HADevice device(mac, sizeof(mac));
HAMqtt mqtt(client, device);
HATriggers triggers;
Button btn(BUTTON_PIN);
bool holdingBtn = false;

void setup() {
 Serial.begin(9600);
  // you don't need to verify return status
  Ethernet.begin(mac);

  // set device's details (optional)
  device.setName("Arduino");
  device.setSoftwareVersion("1.0.0");

  // setup triggers
  triggers.add("button_short_press", BUTTON_NAME);
  triggers.add("button_long_press", BUTTON_NAME);
  btn.begin();

  mqtt.begin(BROKER_ADDR);
}

void loop() {
  Ethernet.maintain();
  mqtt.loop();
  btn.read();

  if (btn.pressedFor(3000) && !holdingBtn) {
    triggers.trigger("button_long_press", BUTTON_NAME);
    holdingBtn = true;
  } else if (btn.wasReleased()) {
    if (holdingBtn) {
      holdingBtn = false;
    } else {
      triggers.trigger("button_short_press", BUTTON_NAME);
    }
  }
}
Cytuj
Autor tematu Dodane : 03/12/2021 3:51 pm
Udostępnij: