Sofar 8,8 KTX pobie...
 
Powiadomienia
Wyczyść wszystko

Domoticz Sofar 8,8 KTX pobieranie danych do Domoticza

6 Wpisów
3 Użytkownicy
0 Likes
997 Wyświetleń
(@wiktor_m)
Wpisów: 68
Senior
Autor tematu
 

Cześć, mam inwerter Sofar'a wpięty przez WIFI do sieci lokalnej i z dostępem do Internetu. Czy mogę bez dodatkowego sprzętu wrzucić monitorowanie do Domoticza ? Chciałbym odczytywać temperatury, generacje prądu i sterować dodatkowym chłodzeniem aktywnym (zależnie od temp. inwertera).

 

pozdrawiam

Wiktor

 
Dodane : 20/07/2022 9:00 am
(@witekp)
Wpisów: 3
Nowy
 

Takie coś dla siebie zrobiłem dla 6,6KTL-X, nie sądzę aby coś innego było w twoim. Tu tylko to co daje strona http falownika. Trochę przydługi bo rozwiązuje problem padu domoticza (np. po wyłączeniu zasilania). Dodatkowo oszczędzam procesor w okresie braku słońca. Trzeba zainstalować dla debiana biblioteki perla LWP::UserAgent, MIME::Base64, JSON (Sys::Syslog chyba domyślnie w gołym systemie jest). Niestety admin zabronił uploadu plików tekstowych *.pl więc muszę wkleić:

#!/usr/bin/perl
use LWP::UserAgent;
use MIME::Base64;
use JSON;
use Sys::Syslog;

#CONF
my $SCRIPTNAME='GETSOFARFORDOMOTICZ';
my $checksun=0; #if 1 before checking SOFAR checks whether the sun is shining - set 1 by default - for disable set 0
my $checkdomoticzandstart=1; #if 1 before checking SOFAR checks DOMOTICZ (possibly restarts)
my $restartdomoticz="sudo systemctl restart domoticz"; #How you can restart DOMOTICZ
my $usesyslog=1; # if 1 logs problems to the syslog
#DOMOTICZCONF
my $userdomoticz='user'; #Your username in DOMOTICZ
my $passdomoticz='pass'; #Your password in DOMOTICZ
my $urldomoticz=' usunięty link '; #DOMOTICZ URL
my $idx_status=47; #Device IDX for status (text device)
my $idx_energy=49; #Device IDX for Power and Energy
#SOFARCONF:
my $username='usersofar'; #Your username in SOFAR default admin
my $password='passsofar'; #Your password in SOFAR
my $inverter='192.168.1.88'; # Change to your inverter's IP/hostname
##############END OF CONFIG##################################
my $isSUN=0;
my $ua=LWP::UserAgent->new;
$ua->timeout(5);
$userdomoticz = encode_base64($userdomoticz);
$passdomoticz = encode_base64($passdomoticz);
my $usrsaut="username=$userdomoticz&password=$passdomoticz";

if ($checkdomoticzandstart)
{
if (! &checkdomoticz){
&wsyslog('DOMOTICZ is not running, starting.');
`$restartdomoticz`;
sleep(10);
if (! &checkdomoticz){&wsyslog('DOMOTICZ is not running, cannot start.');exit(1);}else{&wsyslog('DOMOTICZ is started, continue.')}
}
}

if ($checksun)
{
my $sendv=$urldomoticz.' usunięty link '&type=command&param=getSunRiseSet';
my $response = $ua->get($sendv);
my $jsonref = decode_json $response->decoded_content;
my $srvtime=&get_time($$jsonref{ServerTime});
if (&daytimestamp($$jsonref{Sunrise})<&daytimestamp($srvtime) && &daytimestamp($$jsonref{Sunset})>&daytimestamp($srvtime)) {$isSUN=1}
}

if ($checksun & (! $isSUN)){
send_status('Offline');
exit (0);
}

# READ DATA FROM SOFAR
my $pol="curl -s --user $username:$password usunięty link ";
my $re=`$pol`;$re=~s/\r\n\r\n/--x--/g;$re=~s/\r\n//g;$re=~s/--x--/\n/g;
my ($re)=($re=~m/var webdata([^\n]+)/);$re='webdata'.$re;$re=~s/var\s|\"//g;
my %TVALS=split /\;|\s*\=\s*/,$re;
if (! $TVALS{cover_ap_mac}){
&send_status('Error while getting data from SOFAR.');
&wsyslog ("Error while getting data from SOFAR.");
exit(1);
}

&send_status('Online');

#WRITE DATA TO DOMOTICZ
#ENERGY AND POWER (in sofar data: webdata_today_e,webdata_now_p)
&wsyslog("Update executed: $TVALS{webdata_today_e}kWh, $TVALS{webdata_now_p}W.");
$TVALS{webdata_today_e}=1000*$TVALS{webdata_today_e};
$sendv=$urldomoticz.' usunięty link '&type=command&param=udevice&idx='.$idx_energy.'&nvalue=0&svalue='."$TVALS{webdata_now_p};$TVALS{webdata_today_e}";
$res=$ua->put($sendv);
unless ($res->is_success) {&wsyslog ($res->status_line)};

#DEBUG DATA FROM SAFO
my $debugdata=0;
if ($debugdata){
foreach my $key (keys %TVALS){print "$key=>$TVALS{$key}\n"}
}

sub get_time{@_[0]=~s/^[^\s]+//;return @_[0];}
sub daytimestamp{my @t=split /\:/,@_[0];return $t[0]*60+$t[1];}
sub wsyslog{if ($usesyslog){openlog($SCRIPTNAME, '', LOG_CRON);syslog("info", @_[0]);closelog();}}
sub checkdomoticz
{
my $ret=0;
my $sendv=$urldomoticz.' usunięty link '&type=command&param=getversion';
my $response = $ua->get($sendv);
if ($response->is_success)
{
my $jsonref = decode_json $response->decoded_content;
if ($$jsonref{status} eq 'OK'){$ret=1;}
}
return $ret;
}
sub send_status
{
my $sendv=$urldomoticz.' usunięty link '&type=command&param=udevice&idx='.$idx_status.'&nvalue=0&svalue='.$_[0];
my $res=$ua->put($sendv);unless ($res->is_success) {&wsyslog ($res->status_line)};
}

 

 
Dodane : 23/09/2022 5:50 pm
(@wiktor_m)
Wpisów: 68
Senior
Autor tematu
 

Witek, dzięki ale ja tego nie ogarnę, mam postawionego domoticza na synology ...

 
Dodane : 25/09/2022 12:51 pm
(@witekp)
Wpisów: 3
Nowy
 

Zerknij na https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=56&t=39112 tam też opublikowałem, dodałem rozszerzenie - instrukcję, bo mnie poproszono. Tam też łatwiej bo administrator pozwala na uploadowanie pików. Jakby co będę od czasu do czasu czytał pocztę google - rzadko z niej korzystam, ale postaram się pomóc.

 
Dodane : 28/09/2022 3:07 pm
(@wiktor_m)
Wpisów: 68
Senior
Autor tematu
 

OK, w sobotę mam trochę czasu to popatrzę na Twoje opisy - dzięki

 
Dodane : 28/09/2022 6:56 pm
(@kosiarz78)
Wpisów: 7
Aktywny
 

Hej czy ten skrypt czyta po wifi? jakie parametry można wyciągnąć skryptem? Jeśli zadziała na moim sofar solar hyd10 to będzie super!!

 
Dodane : 12/03/2023 11:03 am
Udostępnij: