Zmiana portów domot...
 
Powiadomienia
Wyczyść wszystko

[Rozwiązany] Zmiana portów domoticz

isom
 isom
(@isom)
Prezes Moderator Zasłużony dla Forum, Donator 2K19, Donator 2K20

Zatrzymaj usługę domoticz 

sudo service domoticz stop 

edycja pliku domoticz sh 

sudo nano /etc/init.d/domoticz.sh

ustaw porty jak na przykładowym foto , żaden z portów nie może mieć wartości "0"

Porty
Zapisz ustawienia i przeładuj system 
sudo systemctl daemon-reload
 
na koniec zrestartuj usługę domoticz 
 
sudo /etc/init.d/domoticz.sh restart
Cytuj
Autor tematu Dodane : 16/02/2020 7:34 pm
adrian polubień
mjab
 mjab
(@mjab)
Młodzik

root@serwer-rzeznicza:/domoticz# sudo service domoticz stop
root@serwer-rzeznicza:/domoticz# sudo nano /etc/init.d/domoticz.sh

...
DAEMON=/home/$USERNAME/domoticz/$NAME
DAEMON_ARGS="-daemon"
#DAEMON_ARGS="$DAEMON_ARGS -daemonname $NAME -pidfile $PIDFILE"
DAEMON_ARGS="$DAEMON_ARGS -www 9090"
#DAEMON_ARGS="$DAEMON_ARGS -sslwww 9091"
#DAEMON_ARGS="$DAEMON_ARGS -log /tmp/domoticz.txt"
#DAEMON_ARGS="$DAEMON_ARGS -syslog"
...

root@serwer-rzeznicza:/domoticz# sudo systemctl daemon-reload
root@serwer-rzeznicza:/domoticz# sudo /etc/init.d/domoticz.sh restart
root@serwer-rzeznicza:/domoticz# sudo /etc/init.d/domoticz.sh start
root@serwer-rzeznicza:/domoticz# sudo /etc/init.d/domoticz.sh
root@serwer-rzeznicza:/domoticz# sudo service domoticz.sh status
● domoticz.service - domoticz_service
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/domoticz.service; disabled; vendor preset
Active: inactive (dead)

lut 16 18:23:58 serwer-rzeznicza systemd[1]: Started domoticz_service.
lut 16 18:23:58 serwer-rzeznicza systemd[1]: domoticz.service: Main process exit
lut 16 18:23:58 serwer-rzeznicza systemd[1]: domoticz.service: Unit entered fail
lut 16 18:23:58 serwer-rzeznicza systemd[1]: domoticz.service: Failed with resul
lut 16 18:24:10 serwer-rzeznicza systemd[1]: Stopped domoticz_service.
lut 16 18:27:28 serwer-rzeznicza systemd[1]: Started domoticz_service.
lut 16 18:27:28 serwer-rzeznicza systemd[1]: domoticz.service: Main process exit
lut 16 18:27:28 serwer-rzeznicza systemd[1]: domoticz.service: Unit entered fail
lut 16 18:27:28 serwer-rzeznicza systemd[1]: domoticz.service: Failed with resul
lut 16 18:27:48 serwer-rzeznicza systemd[1]: Stopped domoticz_service.

 

Niestety nie działa.

OdpowiedzCytuj
Dodane : 16/02/2020 8:16 pm
isom
 isom
(@isom)
Prezes Moderator Zasłużony dla Forum, Donator 2K19, Donator 2K20

@mjab czy możesz jeszcze raz zerknąć na fotkę, którą wstawiłem ? Dlaczego z uporem maniaka chcesz uruchomić tą usługę bez portu https ?

Twoje ustawienia nie mogą działać 

 port3
OdpowiedzCytuj
Autor tematu Dodane : 16/02/2020 9:23 pm
mjab
 mjab
(@mjab)
Młodzik

Zrobiłem to tak, napisałem w Bash plik start.sh:

#!/bin/bash
cd /tmp

pid=$(cat /var/run/domoticz.pid)
json=$(curl 'http://system:[HASŁO]@localhost:9090/json.htm?type=devices&rid=2')
json=${json%title*}
json=${json%,*}
json=$(echo $json | egrep -o '.{2,3}$')
json=$(echo $json | grep -o '[0-9.OK-]*')

sleep 1

if [ X"$json" = X"OK" ]; then
echo "--- DOMOTICZ DZIAŁA POPRAWNIE ---"
echo "1" > /tmp/stan_domoticz.txt
else
echo "--- DOMOTICZ SIĘ ZAWIESIŁ ---
Trwa ponowne uruchamianie systemu Domoticz ..."
echo "0" > /tmp/stan_domoticz.txt
killall domoticz
sleep 15
cd /domoticz
sudo ./domoticz -www 9090 &
fi

sudo chmod -R 777 /tmp/stan_domoticz.txt

Wrzuciłem do w cron:

*/1 * * * * sudo bash /domoticz/start.sh &

 

I to rozwiązało mój problem. Wiem można było inaczej. Ponoć jest 5 sposobów na rozwiązanie każdego problemu 🙂

OdpowiedzCytuj
Dodane : 16/02/2020 9:40 pm
isom
 isom
(@isom)
Prezes Moderator Zasłużony dla Forum, Donator 2K19, Donator 2K20

Można i tak tylko akurat w tym przypadku nie wiem po co ? 

OdpowiedzCytuj
Autor tematu Dodane : 16/02/2020 9:47 pm
mjab
 mjab
(@mjab)
Młodzik

No po pierwsze uruchamia się na porcie 9090. Po drugie jak wiadomo Domoticz po awarii prądu czasem nie wstaje, a ten skrypt zrestartuję Domoticz'a w przypadku gdy padnie usługa.

OdpowiedzCytuj
Dodane : 16/02/2020 11:43 pm
isom
 isom
(@isom)
Prezes Moderator Zasłużony dla Forum, Donator 2K19, Donator 2K20

Przy takiej konfiguracji portów ten skrypt będzie zawsze musiał startować domoticza , bo za każdym razem po zaniku zasilania domoticz sam nie wystartuje . Znacznie lepiej jest poprawnie skonfigurować porty a do monitorowania stanu serwera użyć monit , tym bardziej że za pomocą monit można kontrolować więcej procesów niż tylko domoticza. O ewentualności powstania niekończącej się pętli przy uruchamianiu za pomocą tego skryptu już nie będę się rozwodził. 

 

OdpowiedzCytuj
Autor tematu Dodane : 17/02/2020 7:19 am
Udostępnij: