HA - instalacja na ...
 
Powiadomienia
Wyczyść wszystko

HA - instalacja na systemie (np. RPi)

1 Wpisów
1 Użytkownicy
1 Reactions
665 Wyświetleń
mguc
 mguc
(@mguc)
Wpisów: 55
Kontrybutor Donator 2K23
Autor tematu
 

Jak szybko, sprawnie i skutecznie zainstalować HA na systemie (a nie poprzez pobranie obrazu) - ja zrobiłem to tak:

aktualizacja systemu

>sudo apt-get update
>sudo apt-get upgrade

edycja ustawień RaspberryPI (odblokowanie GPIO, serial, lokalizacja, sieć..)

>sudo raspi-config

instalacja pakietów

>sudo apt-get install -y python3 python3-dev python3-venv python3-pip bluez libffi-dev libssl-dev libjpeg-dev zlib1g-dev autoconf build-essential libopenjp2-7 libtiff5 libturbojpeg0-dev tzdata

sprawdzenie wersji pakietu python

>python -V
>python3 -V

dodatkowe konto użytkownika + dostęp do gpio

>sudo groupadd gpio
>sudo groupadd i2c
>sudo useradd -rm homeassistant -G dialout,gpio,i2c

katalog dla homeassistanty

>sudo mkdir /srv/homeassistant
>sudo chown homeassistant:homeassistant /srv/homeassistant

zmiana użytkownika

>sudo -u homeassistant -H -s
>cd /srv/homeassistant

środowisko wirtualne (nie zapomnieć o kropce na końcu)

>python3 -m venv .

aktywacja wirtualnego środowiska homeassistant (homeassistant@raspberrypi:/srv/homeassistant $)

>source bin/activate 

instalacja dodatkowych modułów pythona

(homeassistant)>python3 -m pip install wheel

instalacja homeassisstanta (wersja domyślna)

(homeassistant)>pip3 install homeassistant

i na koniec start

(homeassistant)>hass

 

Program działa.. ale tylko do następnego restartu komputera.

Dodanie automatycznego startu wymaga:

tworzenie pliku

>sudo nano -w /etc/systemd/system/home-assistant@homeassistant.service

W otwartym pliku wpisujemy:

[Unit]
Description=Home Assistant
After=network-online.target

[Service]
Type=simple
User=%i
ExecStart=/srv/homeassistant/bin/hass -c "/home/%i/.homeassistant"

[Install]
WantedBy=multi-user.target

I na koniec dodanie do sekwencji startowej:

>sudo systemctl --system daemon-reload
>sudo systemctl enable home-assistant@homeassistant

 

 
Dodane : 18/05/2023 10:34 am
pawell32 reacted
Udostępnij: