Jak zmienić program...
 
Powiadomienia
Wyczyść wszystko

Domoticz Jak zmienić program, żeby zamiast przycisku przekaźnikiem sterował kontaktron?

Roberto1973
(@roberto1973)
Nowy

Witam

Jak zmienić program, żeby zamiast przycisku przekaźnikiem sterował kontaktron? Program pochodzi ze strony Mysensors. Program ma służyć do zapalania światła w garażu gdy drzwi się otwierają i zgaszenia gdy są zamknięte. Jednocześnie stan kontaktronu byłby widoczny w Domoticzu.

// Enable debug prints to serial monitor
#define MY_DEBUG 

// Enable and select radio type attached
#define MY_RADIO_RF24
//#define MY_RADIO_RFM69

// Enabled repeater feature for this node
#define MY_REPEATER_FEATURE

#include <MySensors.h>
#include <Bounce2.h>

#define RELAY_PIN 4 // Arduino Digital I/O pin number for relay 
#define BUTTON_PIN 3 // Arduino Digital I/O pin number for button 
#define CHILD_ID 1  // Id of the sensor child
#define RELAY_ON 1
#define RELAY_OFF 0

Bounce debouncer = Bounce(); 
int oldValue=0;
bool state;

MyMessage msg(CHILD_ID,V_LIGHT);

void setup() 
{ 
 // Setup the button
 pinMode(BUTTON_PIN,INPUT);
 // Activate internal pull-up
 digitalWrite(BUTTON_PIN,HIGH);
 
 // After setting up the button, setup debouncer
 debouncer.attach(BUTTON_PIN);
 debouncer.interval(5);

 // Make sure relays are off when starting up
 digitalWrite(RELAY_PIN, RELAY_OFF);
 // Then set relay pins in output mode
 pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);  
   
 // Set relay to last known state (using eeprom storage) 
 state = loadState(CHILD_ID);
 digitalWrite(RELAY_PIN, state?RELAY_ON:RELAY_OFF);
}

void presentation() {
 // Send the sketch version information to the gateway and Controller
 sendSketchInfo("Relay & Button", "1.0");

 // Register all sensors to gw (they will be created as child devices)
 present(CHILD_ID, S_LIGHT);
}

/*
* Example on how to asynchronously check for new messages from gw
*/
void loop() 
{
 debouncer.update();
 // Get the update value
 int value = debouncer.read();
 if (value != oldValue && value==0) {
   send(msg.set(state?false:true), true); // Send new state and request ack back
 }
 oldValue = value;
} 
 
void receive(const MyMessage &message) {
 // We only expect one type of message from controller. But we better check anyway.
 if (message.isAck()) {
   Serial.println("This is an ack from gateway");
 }

 if (message.type == V_LIGHT) {
   // Change relay state
   state = message.getBool();
   digitalWrite(RELAY_PIN, state?RELAY_ON:RELAY_OFF);
   // Store state in eeprom
   saveState(CHILD_ID, state);
  
   // Write some debug info
   Serial.print("Incoming change for sensor:");
   Serial.print(message.sensor);
   Serial.print(", New status: ");
   Serial.println(message.getBool());
  } 
}
Cytuj
Autor tematu Dodane : 13/06/2021 3:41 pm
Udostępnij: