Błędy podczas uruch...
 
Powiadomienia
Wyczyść wszystko

Błędy podczas uruchamiania systemu

b0dzi0
(@b0dzi0)
Nowy

Cześć,

Zainstalowałem sobie Wasz obraz i niby wszystko działa, ale podczas uruchamiania systemu mam takie oto błędy jak w załączniku.

Dziwne, bo ESP komunikuje się przez mqtt i wszystko działa...

https://ibb.co/KXNY2yJ

Cytuj
Autor tematu Dodane : 03/10/2019 12:17 pm
Wenar
(@wenar)
Brygadzista

@b0dzi0

myślę/mam nadzieję (bo z czasem różnie), że na święta bożego narodzenia wydamy wersję z poprawionym mqtt. a błąd spowodowany jest przypisanym na stałem IP które trzeba zmienić. oraz możliwość druga mqtt próbuje wystartować na nie dostępnej sieci i go odrzuca a na innej sieci działa. (wlan i eth)

 

standardowo zaczynamy od:

0.1. sudo apt-get dist-upgrade
0.2. sudo apt-get autoremove
0.3. sudo apt-get autoclean
0.4. sudo apt-get update
0.5. sudo apt-get upgrade -y

 

1. pokarz to co logi mówią

sudo systemctl status mosquitto.service
 
OdpowiedzCytuj
Dodane : 03/10/2019 12:59 pm
b0dzi0
(@b0dzi0)
Nowy
pi@Smarticz:~ $ sudo systemctl status mosquitto.service
● mosquitto.service - Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2019-09-22 14:17:07 CEST; 1 weeks 3 days ago
Docs: man:mosquitto.conf(5)
man:mosquitto(8)
Process: 502 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 502 (code=exited, status=1/FAILURE)

wrz 22 14:17:07 Smarticz systemd[1]: mosquitto.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
wrz 22 14:17:07 Smarticz systemd[1]: mosquitto.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
wrz 22 14:17:07 Smarticz systemd[1]: Stopped Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker.
wrz 22 14:17:07 Smarticz systemd[1]: mosquitto.service: Start request repeated too quickly.
wrz 22 14:17:07 Smarticz systemd[1]: mosquitto.service: Failed with result 'exit-code'.
wrz 22 14:17:07 Smarticz systemd[1]: Failed to start Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker.
OdpowiedzCytuj
Autor tematu Dodane : 03/10/2019 1:20 pm
Wenar
(@wenar)
Brygadzista
sudo systemctl status

sprawdz czy przypadkiem nie zdublował się mqtt

 

OdpowiedzCytuj
Dodane : 03/10/2019 1:31 pm
b0dzi0
(@b0dzi0)
Nowy
pi@Smarticz:~ $ sudo systemctl status
● Smarticz
State: degraded
Jobs: 0 queued
Failed: 1 units
Since: Thu 1970-01-01 01:00:06 CET; 49 years 9 months ago
CGroup: /
├─user.slice
│ └─user-1000.slice
│ ├─user@1000.service
│ │ └─init.scope
│ │ ├─13431 /lib/systemd/systemd --user
│ │ └─13434 (sd-pam)
│ └─session-c1.scope
│ ├─13425 sshd: pi [priv]
│ ├─13449 sshd: pi@pts/0
│ ├─13452 -bash
│ ├─16458 sudo systemctl status
│ ├─16463 systemctl status
│ └─16464 pager
├─init.scope
│ └─1 /sbin/init
└─system.slice
├─alsa-state.service
│ └─302 /usr/sbin/alsactl -E HOME=/run/alsa -s -n 19 -c rdaemon
├─dbus.service
│ └─315 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
├─hciuart.service
│ └─520 /usr/bin/hciattach /dev/serial1 bcm43xx 3000000 flow - b8:27:eb:90:dc:cc
├─ssh.service
│ └─477 /usr/sbin/sshd -D
├─avahi-daemon.service
│ ├─308 avahi-daemon: running [Smarticz.local]
│ └─346 avahi-daemon: chroot helper
├─ntp.service
│ └─468 /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -g -u 110:116
├─system-getty.slice
│ └─getty@tty1.service
│ └─476 /sbin/agetty -o -p -- \u --noclear tty1 linux
├─wpa_supplicant.service
│ └─326 /sbin/wpa_supplicant -u -s -O /run/wpa_supplicant
├─domoticz.service
│ ├─730 /home/pi/domoticz/domoticz -daemon -www 8080 -sslwww 443
│ └─762 pigpiod
├─triggerhappy.service
│ └─285 /usr/sbin/thd --triggers /etc/triggerhappy/triggers.d/ --socket /run/thd.socket --user nobody --deviceglob /dev/input/event*
├─systemd-logind.service
│ └─275 /lib/systemd/systemd-logind
├─rc-local.service
│ ├─470 /usr/sbin/mosquitto -d
│ ├─474 sudo java -jar /home/pi/habridge/ha-bridge-5.3.0RC9.jar
│ └─482 java -jar /home/pi/habridge/ha-bridge-5.3.0RC9.jar
├─cron.service
│ └─290 /usr/sbin/cron -f
├─apache2.service
│ ├─ 487 /usr/sbin/apache2 -k start
│ ├─32469 /usr/sbin/apache2 -k start
│ ├─32470 /usr/sbin/apache2 -k start
│ ├─32471 /usr/sbin/apache2 -k start
│ ├─32472 /usr/sbin/apache2 -k start
│ └─32473 /usr/sbin/apache2 -k start
├─systemd-udevd.service
│ └─142 /lib/systemd/systemd-udevd
├─rsyslog.service
│ └─278 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
├─bluetooth.service
│ └─525 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
├─systemd-journald.service
│ └─122 /lib/systemd/systemd-journald
├─rng-tools.service
│ └─296 /usr/sbin/rngd -r /dev/hwrng
├─dhcpcd.service
│ ├─376 wpa_supplicant -B -c/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -iwlan0 -Dnl80211,wext
│ └─430 /sbin/dhcpcd -q -w
└─monit.service
└─373 /usr/bin/monit -c /etc/monit/monitrc
OdpowiedzCytuj
Autor tematu Dodane : 03/10/2019 2:34 pm
Wenar
(@wenar)
Brygadzista

jedyna co mi przychodzi do głowy to wklepane na stałe ip w mqtt

nie pamiętam czy oby na pewno to ten plik, jak nie to zaraz koledzy mnie poprawią.

sudo nano /etc/mosquitto/mosquitto.conf

edytujesz i zmieniasz IP na właściwe. (jak nie ma tam pozycji ręcznie wpisanej ip 192.168.1.17 tylko jest np localhost to zostaw bez zmian - zmieniasz tylko 192.168.1.17 na właściwe IP)

 

po wszystkim:

sudo systemctl restart mosquitto.service
OdpowiedzCytuj
Dodane : 03/10/2019 3:04 pm
b0dzi0
(@b0dzi0)
Nowy
# Place your local configuration in /etc/mosquitto/conf.d/
#
# A full description of the configuration file is at
# /usr/share/doc/mosquitto/examples/mosquitto.conf.example

pid_file /var/run/mosquitto.pid

persistence true
persistence_location /var/lib/mosquitto/

log_dest file /var/log/mosquitto/mosquitto.log

include_dir /etc/mosquitto/conf.d

allow_anonymous false
password_file /etc/mosquitto/pwfile

Coś chyba nie tak w tym configu. Żadnego IP nie widzę ;p

 

OdpowiedzCytuj
Autor tematu Dodane : 03/10/2019 3:31 pm
Maciej Hołowiński
(@g_maciej-holowinski)
Początkujący Donator 2K21 Donator 2K20

Dziś po aktualizacja Smarticz 2020.2 z poziomu Webamin  mam to samo nie działa MQTT. W procesach niby uruchomione ale nic się z nim nie łączy. Proszę o pomoc

OdpowiedzCytuj
Dodane : 10/03/2021 11:50 pm
isom
 isom
(@isom)
Prezes Moderator Zasłużony dla Forum, Donator 2K19, Donator 2K20

@g_maciej-holowinski) tu żeby pomóc to raczej potrzebna wróżka , nie wiadomo jaka wersja mosquitto i co tak naprawdę się dzieje z usługą , ale może mamy na forum kogoś ze szklaną kulą i pomoże 

OdpowiedzCytuj
Dodane : 11/03/2021 7:15 am
Maciej Hołowiński
(@g_maciej-holowinski)
Początkujący Donator 2K21 Donator 2K20

Jak sprawdzić wersję MQTT? Poniżej to co uzyskałem z poleceń powyżej. 

 

pi@smarticz:~ $ sudo systemctl status mosquitto.service
● mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; vendor preset
  Active: active (running) since Wed 2021-03-10 23:53:22 CET; 12h ago
   Docs: man:mosquitto.conf(5)
      man:mosquitto(8)
 Main PID: 558 (mosquitto)
  Tasks: 1 (limit: 2062)
  CGroup: /system.slice/mosquitto.service
      └─558 /usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf

Warning: Journal has been rotated since unit was started. Log output is incomple● smarticz
  State: running
   Jobs: 0 queued
  Failed: 0 units
  Since: Thu 1970-01-01 01:00:07 CET; 51 years 2 months ago
  CGroup: /
      ├─user.slice
      │ └─user-1000.slice
      │  ├─session-41.scope
      │  │ ├─4085 sshd: pi [priv]
      │  │ ├─4157 sshd: pi@pts/0
      │  │ ├─4158 -bash
      │  │ ├─4870 sudo systemctl status
      │  │ ├─4871 systemctl status
      │  │ └─4872 pager
      │  └─user@1000.service
      │   └─init.scope
      │    ├─4136 /lib/systemd/systemd --user
      │    └─4142 (sd-pam)
      ├─init.scope
      │ └─1 /sbin/init
      └─system.slice
       ├─grafana-server.service
       │ └─541 /usr/sbin/grafana-server --config=/etc/grafana/grafana.ini
       ├─alsa-state.service
       │ └─379 /usr/sbin/alsactl -E HOME=/run/alsa -s -n 19 -c rdaemon
       ├─influxdb.service
       │ └─531 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
       ├─systemd-timesyncd.service
       │ └─293 /lib/systemd/systemd-timesyncd
       ├─mosquitto.service
       │ └─558 /usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf
       ├─duplicati.service
       │ ├─527 DuplicatiServer /usr/lib/duplicati/Duplicati.Server.exe --w
       │ └─705 /usr/bin/mono-sgen /usr/share/Duplicati/updates/2.0.5.1/Dup
       ├─proftpd.service
       │ └─648 proftpd: (accepting connections)
       ├─dbus.service
       │ └─337 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork -
       ├─hciuart.service
       │ └─584 /usr/bin/hciattach /dev/serial1 bcm43xx 3000000 flow - b8:2
       ├─mono-xsp4.service
       │ └─442 /usr/bin/mono /usr/lib/mono/4.5/xsp4.exe --port 8084 --addr
       ├─ssh.service
       │ └─590 /usr/sbin/sshd -D
       ├─avahi-daemon.service
       │ ├─330 avahi-daemon: running [smarticz.local]
       │ └─395 avahi-daemon: chroot helper
       ├─system-getty.slice
       │ └─getty@tty1.service
       │  └─562 /sbin/agetty -o -p -- \u --noclear tty1 linux
       ├─wpa_supplicant.service
       │ └─343 /sbin/wpa_supplicant -u -s -O /run/wpa_supplicant
       ├─domoticz.service
       │ └─714 /home/pi/domoticz/domoticz -daemon -startupdelay 15 -www 80
       ├─triggerhappy.service
       │ └─336 /usr/sbin/thd --triggers /etc/triggerhappy/triggers.d/ --so
       ├─mydomoathome.service
       │ ├─425 /bin/bash /usr/share/mydomoathome/bin/mydomoathome
       │ ├─443 node /usr/bin/forever --minUptime 5000 --spinSleepTime 2000
       │ └─471 /usr/bin/node /usr/share/mydomoathome/app/mdah.js
       ├─systemd-logind.service
       │ └─333 /lib/systemd/systemd-logind
       ├─cron.service
       │ └─366 /usr/sbin/cron -f
       ├─apache2.service
       │ ├─ 622 /usr/sbin/apache2 -k start
       │ ├─3354 /usr/sbin/apache2 -k start
       │ ├─3355 /usr/sbin/apache2 -k start
       │ ├─3356 /usr/sbin/apache2 -k start
       │ ├─3357 /usr/sbin/apache2 -k start
       │ └─3358 /usr/sbin/apache2 -k start
       ├─systemd-udevd.service
       │  └─562 /sbin/agetty -o -p -- \u --noclear tty1 linux
       ├─wpa_supplicant.service
       │ └─343 /sbin/wpa_supplicant -u -s -O /run/wpa_supplicant
       ├─domoticz.service
       │ └─714 /home/pi/domoticz/domoticz -daemon -startupdelay 15 -www 80
       ├─triggerhappy.service
       │ └─336 /usr/sbin/thd --triggers /etc/triggerhappy/triggers.d/ --so
       ├─mydomoathome.service
       │ ├─425 /bin/bash /usr/share/mydomoathome/bin/mydomoathome
       │ ├─443 node /usr/bin/forever --minUptime 5000 --spinSleepTime 2000
       │ └─471 /usr/bin/node /usr/share/mydomoathome/app/mdah.js
       ├─systemd-logind.service
       │ └─333 /lib/systemd/systemd-logind
       ├─cron.service
       │ └─366 /usr/sbin/cron -f
       ├─apache2.service
       │ ├─ 622 /usr/sbin/apache2 -k start
       │ ├─3354 /usr/sbin/apache2 -k start
       │ ├─3355 /usr/sbin/apache2 -k start
       │ ├─3356 /usr/sbin/apache2 -k start
       │ ├─3357 /usr/sbin/apache2 -k start
       │ └─3358 /usr/sbin/apache2 -k start
       ├─systemd-udevd.service
       │ └─145 /lib/systemd/systemd-udevd
       ├─habridge.service
       │ └─524 /usr/bin/java -jar -Dconfig.file=/home/pi/habridge/data/hab
       ├─rsyslog.service
       │ └─392 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
       ├─bluetooth.service
       │ └─588 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
       ├─systemd-journald.service
       │ └─117 /lib/systemd/systemd-journald
       ├─rng-tools.service
       │ └─370 /usr/sbin/rngd -r /dev/hwrng
       ├─dhcpcd.service
       │ ├─450 wpa_supplicant -B -c/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
       │ └─523 /sbin/dhcpcd -q -w
       ├─monit.service
       │ └─446 /usr/bin/monit -c /etc/monit/monitrc
       ├─zigbee2mqtt.service
       │ └─4863 node /usr/bin/npm start
       ├─webmin.service
       │ └─666 /usr/bin/perl /usr/share/webmin/miniserv.pl /etc/webmin/min
       └─zerotier-one.service
        └─533 /usr/sbin/zerotier-one
       │ └─379 /usr/sbin/alsactl -E HOME=/run/alsa -s -n 19 -c rdaemon
       ├─influxdb.service
       │ └─531 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
       ├─systemd-timesyncd.service
       │ └─293 /lib/systemd/systemd-timesyncd
       ├─mosquitto.service
       │ └─558 /usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf
       ├─duplicati.service
       │ ├─527 DuplicatiServer /usr/lib/duplicati/Duplicati.Server.exe --webservice-interface=any --webservice-port=8200 --portable-mode
       │ └─705 /usr/bin/mono-sgen /usr/share/Duplicati/updates/2.0.5.1/Duplicati.Server.exe --webservice-interface=any --webservice-port=8200 --portable-mode
       ├─proftpd.service
       │ └─648 proftpd: (accepting connections)
       ├─dbus.service
       │ └─337 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
       ├─hciuart.service
       │ └─584 /usr/bin/hciattach /dev/serial1 bcm43xx 3000000 flow - b8:27:eb:65:1a:7a
       ├─mono-xsp4.service
       │ └─442 /usr/bin/mono /usr/lib/mono/4.5/xsp4.exe --port 8084 --address 0.0.0.0 --appconfigdir /etc/xsp4 --nonstop
       ├─ssh.service
       │ └─590 /usr/sbin/sshd -D
       ├─avahi-daemon.service
       │ ├─330 avahi-daemon: running [smarticz.local]
       │ └─395 avahi-daemon: chroot helper
       ├─system-getty.slice
       │ └─getty@tty1.service
       │  └─562 /sbin/agetty -o -p -- \u --noclear tty1 linux
       ├─wpa_supplicant.service
       │ └─343 /sbin/wpa_supplicant -u -s -O /run/wpa_supplicant
       ├─domoticz.service
       │ └─714 /home/pi/domoticz/domoticz -daemon -startupdelay 15 -www 8082 -sslwww 443
       ├─triggerhappy.service
       │ └─336 /usr/sbin/thd --triggers /etc/triggerhappy/triggers.d/ --socket /run/thd.socket --user nobody --deviceglob /dev/input/event*
       ├─mydomoathome.service
       │ ├─425 /bin/bash /usr/share/mydomoathome/bin/mydomoathome
       │ ├─443 node /usr/bin/forever --minUptime 5000 --spinSleepTime 2000 --max-old-space-size=128 -a -l /var/log/mydomoathome/mdah.log /usr/share/mydomoathome/app/mdah.js
       │ └─471 /usr/bin/node /usr/share/mydomoathome/app/mdah.js
       ├─systemd-logind.service
       │ └─333 /lib/systemd/systemd-logind
       ├─cron.service
       │ └─366 /usr/sbin/cron -f
       ├─apache2.service
       │ ├─ 622 /usr/sbin/apache2 -k start
       │ ├─3354 /usr/sbin/apache2 -k start
       │ ├─3355 /usr/sbin/apache2 -k start
       │ ├─3356 /usr/sbin/apache2 -k start
       │ ├─3357 /usr/sbin/apache2 -k start
       │ └─3358 /usr/sbin/apache2 -k start
       ├─systemd-udevd.service
       │ └─145 /lib/systemd/systemd-udevd
       ├─habridge.service
       │ └─524 /usr/bin/java -jar -Dconfig.file=/home/pi/habridge/data/habridge.config /home/pi/habridge/ha-bridge-5.3.0.jar
       ├─rsyslog.service
       │ └─392 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
       ├─bluetooth.service
       │ └─588 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
       ├─systemd-journald.service
       │ └─117 /lib/systemd/systemd-journald
       ├─rng-tools.service
       │ └─370 /usr/sbin/rngd -r /dev/hwrng
       ├─dhcpcd.service
       │ ├─450 wpa_supplicant -B -c/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -iwlan0 -Dnl80211,wext
       │ └─523 /sbin/dhcpcd -q -w
       ├─monit.service
       │ └─446 /usr/bin/monit -c /etc/monit/monitrc
       ├─zigbee2mqtt.service
       │ └─4863 node /usr/bin/npm start
       ├─webmin.service
       │ └─666 /usr/bin/perl /usr/share/webmin/miniserv.pl /etc/webmin/miniserv.conf
       └─zerotier-one.service
        └─533 /usr/sbin/zerotier-one

 

OdpowiedzCytuj
Dodane : 11/03/2021 12:26 pm
Maciej Hołowiński
(@g_maciej-holowinski)
Początkujący Donator 2K21 Donator 2K20

Dopiero dziś zauważyłem, że domoticz nie działa prawidłowo. Nie załącza, żadnego urządzenia w moim przypadku na tasmocie.

OdpowiedzCytuj
Dodane : 11/03/2021 12:37 pm
isom
 isom
(@isom)
Prezes Moderator Zasłużony dla Forum, Donator 2K19, Donator 2K20

w terminalu wpisac mosquitto -v    to pokaże wersję . Jak jest 2.x.x czyli dwa na początku  to trzeba zmieniać konfigurować plik config bo w wersji od 2.0 wprowadzili niepotrzebne moim zdaniem  zmiany i ja z tego nie korzystam . Mam cały czas 1.5.7 i to jest stabilna wersja

tu to wszystko opisali https://mosquitto.org/documentation/migrating-to-2-0/

OdpowiedzCytuj
Dodane : 11/03/2021 1:29 pm
Maciej Hołowiński
(@g_maciej-holowinski)
Początkujący Donator 2K21 Donator 2K20

Zgadza się mam wersję 2.0.8. Możesz napisać jak wrócić do wersji 1.5.7? Nie wiem jak zainstalować starszą wersję czy tak będzie poprawnie?

sudo apt install mosquitto 1.5.7

 

OdpowiedzCytuj
Dodane : 11/03/2021 2:10 pm
Maciej Hołowiński
(@g_maciej-holowinski)
Początkujący Donator 2K21 Donator 2K20
Dodane przez: @isom

w terminalu wpisac mosquitto -v    to pokaże wersję . Jak jest 2.x.x czyli dwa na początku  to trzeba zmieniać konfigurować plik config bo w wersji od 2.0 wprowadzili niepotrzebne moim zdaniem  zmiany i ja z tego nie korzystam . Mam cały czas 1.5.7 i to jest stabilna wersja

tu to wszystko opisali https://mosquitto.org/documentation/migrating-to-2-0/

Zrobiłem tak jak napisałeś zmieniłem plik config. Nie udało mi się wrócić do poprzedniej wersji. Dzięki za pomoc

OdpowiedzCytuj
Dodane : 11/03/2021 5:07 pm
isom
 isom
(@isom)
Prezes Moderator Zasłużony dla Forum, Donator 2K19, Donator 2K20

@g_maciej-holowinski jak nie korzystasz z wtyczek typu Shelly MQTT , czy zigbee2mqtt to nawet lepiej że zmieniłeś konfigurację , bo najprawdopodobniej przy następnej aktualizacji znów by powstał ten sam problem.

Powrót do wersji 1.5.7 wymaga odinstalowania obecnej , osunięcia repo z  etc/apt/sources.list.d i ponowna instalacja bez pobierania aktualnego repo. Jednak przed każdą komendą sudo apt-get upgrade , trzeba pamiętać o zatrzymaniu mosquitto  żeby się nie zaktualizował .

Ja czekam na poprawki we wtyczkach i pewnie też przejdę na 2.0 , ale dopiero będę pewny że pluginy korzystające z mqtt są na tą wersję przygotowane.

Na pocieszenie mogę napisać że te zmiany dotyczą nie tylko domoticz

OdpowiedzCytuj
Dodane : 11/03/2021 5:37 pm
SzymCzar
(@szymczar)
Nowy

Witam!

Mam ten sam problem, ale nie wiem co mam dopisać w tym pliku config. Proszę o podpowiedz. 

OdpowiedzCytuj
Dodane : 09/05/2021 2:56 pm
isom
 isom
(@isom)
Prezes Moderator Zasłużony dla Forum, Donator 2K19, Donator 2K20

@szymczar jak to raspberry to wystarczy edycja mosquitto.conf 

sudo nano /etc/mosquitto/mosquitto.conf

i na końcu dopisujesz

listener 1883
allow_anonymous true

Potem zapisujesz i można zrobić restart brokera 

OdpowiedzCytuj
Dodane : 09/05/2021 10:33 pm
SzymCzar
(@szymczar)
Nowy

@isom dzięki teraz działa, tyko zigbee2mqtt nie działa.😪

OdpowiedzCytuj
Dodane : 09/05/2021 11:39 pm
Udostępnij: